Danner søger erfaren pædagog til arbejde med voldsudsatte kvinder og børn

Vil du være med til at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn og støtte dem til at bryde med vold? Kan du sætte dine faglige kompetencer i spil? Har du kompetencer inden for et eller flere minoritetssprog? Så har vi måske jobbet til dig.
20. august 2021

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene. Vi er ca. 50 ansatte og 200 frivillige, der sammen løser organisationens mangeartede opgaver. Danner driver både et videnscenter, rådgivningscenter og et krisecenter, og det er i krisecentret, vores nye pædagogiske medarbejder skal tilkobles.

I krisecentret vil du indgå i et tæt og ambitiøst tværfagligt teamsamarbejde med et fælles fokus på at støtte krisecentrets beboere til at bryde med vold. Det gør du blandt andet gennem bearbejdende samtaler med kvinder og børn, aktiviteter med børn og gruppefaciliteret arbejde med både kvinder og børn. Du vil arbejde empowerment- og rettighedsbaseret med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.


Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • At være gennemgående kontaktperson for kvinder og deres børn
 • Afholde bearbejdende samtaler med kvinder og børn om voldens konsekvenser
 • Planlægge og afholde aktiviteter for både kvinder og børn
 • Gruppefaciliteret arbejde med børn
 • Deltage i praktisk arbejde på krisecentret
 • Journalisering og udarbejdelse af opholdsplaner med mere
 • Relationsarbejde med kvinder og børn


Din personlige profil

 • Du trives godt i et tværfagligt miljø med høje faglige ambitioner
 • Du formår både at arbejde selvstændigt og som en del af et team
 • Du er i stand til at skabe struktur for dig og dine opgaver, hvor du både udvikler, drifter og afslutter dine opgaver.
 • Du er psykisk robust, nysgerrig og fordomsfri i forhold til religion, kultur og oprindelse
 • Du har et positivt menneskesyn, en høj grad af etik og et godt humør
 • Du sætter pris på at blive en del af et fællesskab, som består af både ansatte og frivillige medarbejdere, hvor vi har et fælles mål om, at kvinder og børn skal få en fremtid uden vold
 • Du er anerkendende og respektfuld i din tilgang til såvel beboere, som til dine kollegaer.
 • Du har gode formidlingskompetencer både skriftligt og mundtligt


Din faglige profil

Du er uddannet pædagog, og du har dokumenteret erfaring med arbejdet med udsatte børn og voksne. Din erfaring med arbejdet med udsatte kvinder og børn indebærer både samtaler og pædagogiske gruppeaktiviteter. Vi foretrækker, at du har erfaring med noget af følgende; gruppearbejde, traumebehandling, tilknytningsforstyrrelse, voldsbearbejdelse, progressionsmåling og den narrative praksis. Du har stærke relationskompetencer, og du kan navigere i presserende problematikker, som kan opstå og kræver hurtig og professionel håndtering. Du evner at arbejde med mennesker i krise og kan håndtere konflikter og sorgbearbejdelse. Vi ser gerne, at du har flere sproglige og interkulturelle kompetencer.


Vi tilbyder

 • Et fagligt udviklende, alsidigt og selvstændigt arbejde med engagerede kollegaer
 • Indflydelse på dit arbejdes tilrettelæggelse
 • Et godt og spændende arbejdsmiljø med omskiftelige opgaver
 • En arbejdsplads med fokus på omsorg, nærvær og god etik
 • Et godt kollegaskab med rum til både, god koordinering, faglig sparring, latter og omsorg
 • Mono- og tværfaglig supervision med mulighed for kompetenceudvikling
 • Et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
 • Et værdiskabende arbejde, hvor du er med til at stoppe vold mod kvinder og børn


Stillingen ønskes besat senest pr. 1. november 2021. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge gennemsnitligt. Arbejdstiden ligger i hverdage i tidsrummet mellem 7.00-20.00. Weekendarbejde kan forekomme.

For yderligere oplysninger kontakt Krisecenterleder Susanne Maria Lamhauge på sml@danner.dk

Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest den 16. september 2021 - skriv 'Pædagog' i emnefeltet.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt med første samtale tirsdag d. 21. september og anden samtale den 27. september.


Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Hvor længe de bor her, afhænger af deres situation. I krisecenteret får de den ro og tryghed, de har brug for, og her bliver de støttet ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!