Danner søger frivillige kvinder til Åben Rådgivning om dagen

Du bliver en del af et levende hus og et spændende samarbejde i et fagligt fællesskab, hvor vi gennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke kvinder, børn og hinanden.
19. juni 2020

Vi søger nu frivillige kvinder til dagvagtsgruppen i vores Åbne Rådgivning i Danners Krisecenter. Gruppen varetager ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk og assisterer med støttende og praktiske opgaver for Danners beboere i samarbejde med husets faste personale. Dagvagtsgruppen i Åben Rådgivning er en gruppe af meget engagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring. Nogle er studerende, nogen kombinerer det frivillige arbejde med andet arbejde og andre har forladt arbejdsmarkedet. Som frivillig i dagvagtsgruppen forpligter du dig til at tage fire halvdags (formiddag/ eftermiddag) - eller to heldags- dagvagter om måneden. Vagterne ligger i tidsrummet 9-16:45.

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. 


Eksempler på opgaverne i Åben Rådgivning:

  • Telefonrådgivning af voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk der er i berøring med eller har spørgsmål om vold i nære relationer, herunder henvisning til andre rådgivningsmuligheder
  • Modtagelse af akuthenvendelser ved døren
  • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning
  • Administrative opgaver
  • Borgerserviceopgaver eks. kontakt til offentlige myndigheder
  • Børnepasning
  • Samvær og aktiviteter med kvinder og børn i den fælles dagligstue
  • Bisidderopgaver ud af huset
  • Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogen dage er travle, andre er meget stille.


Om dig:

Vi søger dig, som har erfaring med at tale med mennesker i udfordringer, gerne fagpersoner eks. med pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund.Du kan lide en uforudsigelig hverdag med både rådgivning, samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter. Du skal være lyttende, udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til dagvagtsgruppens samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.


Faglighed i Danner:

Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige, og der er mulighed for socialfaglig sparring på konkrete rådgivninger fra en af Krisecenterets faste medarbejde. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbyder vi kompetenceudvikling for frivillige herunder obligatoriske uddannelsesdage, supervision og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter. Der er i 2020 uddannelsesdage for nye frivillige lørdage d. 29/8, 19/9, 7/11 2020 kl. 9-15:30, hvor det forventes at du kan deltage i min. to af disse. 


Mødeaktivitet og tidsforbrug:

Ud over dine månedlige vagter, forventes det, at du deltager i møder og supervision. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden og deltager i supervision 2 gange årligt. Desuden er der fællesmøder på tværs af krisecenterets personalegruppe 2 gange årligt samt 2 årlige fælles arrangementer for hele organisationen. I Danner kommunikerer vi via vores intranet, Podio, som vi alle bruger.


Er du interesseret? Så send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator  via dette link, hvor du skal trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Åbne Rådgivning. 

Ansøgningsfrist d. 16/8 2020. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.