Danner søger frivillige kvinder til aften- og weekendarbejde

Du bliver en del af et levende hus og et spændende samarbejde i et fagligt fællesskab, hvor vi gennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke kvinder, børn og hinanden.
19. juni 2020

Vi søger nu frivillige kvinder til vores aftenvagtsgrupper i Danners Krisecenter. Grupperne vagtdækker en fast ugedag samt hver 4. fredag  og weekend. Grupperne yder primært omsorg og støtte for Danners beboere og varetager også i mindre grad ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder og pårørende. 

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. Aftenvagtsgrupperne består af engeagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring.  


Eksempler på opgaverne på aften og weekendvagterne:

  • Skabe ro og tryghed og stå til rådighed for husets beboere
  • Yde omsorg, samvær og mindre aktiviteter med kvinder og børn i den fælles dagligstue
  • Børnepasning
  • Afhentning af brød fra den lokale bager
  • Modtagelse og fordeling af varer fra fødevarebanken
  • Administrative opgaver 
  • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning
  • Telefonisk og personlig rådgivning af voldsudsatte kvinder og pårørende samt indlogering af nye beboere 
  • Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogen aftenen er travle, andre er meget stille.


Om dig:

Vi søger dig, som har lyst til at tale med mennesker i udfordringer, gerne fagpersoner eks. med pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan også søge, hvis du er studerende eller pensioneret. Du kan lide en uforudsigelig hverdag med samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter. Du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til din aftenvagtsgruppes samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.


Faglighed i Danner:

Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbydes du som frivillig Danners uddannelsesforløb, supervision og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter.


Mødeaktivitet og tidsforbrug:

Du bliver tilknyttet en aftenvagtsgruppe, som dækker vagter på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00, hver 4. fredag 16:45-22:00 samt hver 4. lørdag søndag kl. 11:00-16:00. De frivillige aftenvagter er 2 på vagt ad gangen, og i weekenden arbejder de også sammen med husets faste personale. Det er en forudsætning for at være frivillig, at du ud over aftenvagterne også har mulighed for at tage vagter i weekender og helligdage. 

Det forventes at du kan tage 2-3 vagter om måneden samt at du deltager i møder, supervision og kompetenceudvikling. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden og deltager i supervision 2 gange årligt. Desuden er der 2 årlige fælles møder for hele organisationen. I Danner kommunikerer vi via vores intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion.


Er du interesseret? Så skynd dig at sende en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator  ved via dette link at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Åbne Rådgivning i Danners Krisecenter. Skriv desuden hvilke ugedage der passer dig bedst. Vi vil herefter indkalde til grupperekrutteringssamtaler, men andre frivillige ansøgere, nuværende frivillige samt Danners frivilligkoordinator.

Du vil starte med sidemandsoplæring. Desuden er der uddannelsesdage for frivillige, hvor det forventes at du deltager i min. to dage (ud af i alt 4)  inden for dit første år som frivillig, og to inden for dit andet år som frivillig. Næste uddannelsesdage er 29/8, 19/9, 7/11 - 2020 kl. 9-15:30. Det forventes du kan deltage i min. to af disse i i 2020. 

Ansøgningsfrist d. 16/08 2020. Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.