Danner søger jurist (deltid) til vikariat i rådgivningstilbuddet Sig det til nogen

Vil du gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn, omsætte jura og regelsæt til løsninger i den enkeltes liv og bidrage til at styrke en rettighedsbaseret tilgang i rådgivningen af kvinder med migrantbaggrund? Så har vi måske jobbet til dig!
5. marts 2021

Voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund henvender sig ikke nær så ofte til de ambulante tilbud, der findes og langt de fleste henvender sig først til et krisecenter, når volden er blevet livstruende. Danners mangeårige erfaringer med denne målgruppe peger på, at voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund oplever særlige barrierer for at bryde med vold og har hårdt brug for specialiseret juridisk rådgivning til at kunne navigere i den komplekse lovgivning på udlændingeområdet, omkring forældremyndighed og rettigheder som udlænding i Danmark. . Det arbejder vi med i Sig det til nogen’s specialisere spor for voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund.

Vi søger nu en jurist 15 timer om ugen i et barselvikariat frem til den 31. december 2021, der kan indgå i teamet i Sig det til nogen og varetage specialiseret juridisk rådgivning til målgruppen. Du kommer til at arbejde tæt sammen med projektets voldsfaglige socialrådgiver og stillingen er forankret i Danners Rådgivningscenter, hvor du vil indgå i et fagligt stærkt fællesskab.


Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Specialiseret juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund, der er i forløb i Sig det til nogen. Opgaven er både at sparre med rådgiveren og indgå i den socialfaglige rådgivning, når det handler om juridiske emner og at varetage den juridiske sagsbehandling, når der er behov for dette
 • Bidrage til opkvalificering af og sparring med kollegaer i Danner og medarbejder på feltet andre steder
 • Deltagelse i det opsøgende arbejde, eks. dialogmøder
 • Udvikling og kvalificering af processer og arbejdsgange på området
 • Udvikling af analyseværktøjer til kvinderne, krisecentre og andre aktører
 • Deltage og afholde i læringsdage for krisecentre om kvinder med migrantbaggrund og deres særlige barrierer for at bryde med en voldelig partner samt bedste løsninger for denne målgruppe

Du er et godt match, hvis du synes, at kombinationen af det juridiske og det socialfaglige område er interessant og er i stand til at formidle komplekse juridiske sammenhænge til mennesker i en udsat position.


Din faglige profil:

 • Du er uddannet jurist
 • Du har kendskab og erfaring med udlændingeret
 • Du har viden om vold i nære relationer og gerne erfaring fra feltet.
 • Du har erfaring med rådgivning af udsatte grupper, eks. fra en retshjælp
 • Du taler og skriver dansk og engelsk flydende. 


Dine kompetencer:

 • Du formår at arbejde selvstændigt og bidrager med ideer
 • Du har en rettighedsbaseret tilgang i din rådgivning
 • Du er god til at skabe relationer
 • Du har gode interkulturelle kompetencer
 • Du er fleksibel, engageret og kan lide at blive udfordret
 • Du har gode formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt


Det er en fordel, hvis:

 • Du har kendskab til Familieret, Lejeret og Socialret
 • Du kan tale arabisk
 • Du har kendskab til udfordringer forbundet med islamiske skilsmisser
 • Du tidligere har arbejdet med voldsudsatte og/eller kvinder med migrantbaggrund.


Vi kan tilbyde en spændende stilling med ansvar og udfordringer i et stærkt voldsfagligt miljø, hvor man bliver en del af arbejdet med at stoppe vold mod kvinder og børn på flere niveauer. Der er mulighed for at kombinere ansættelsen med andet arbejde. Din arbejdsplads vil være i Danners Rådgivningscenters lokaler centralt placeret i København.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2021 og er foreløbig tidsbegrænset frem til 31. december 2021. Arbejdstiden er 15 timer pr. uge. Løn efter Danners lønmodel. Ansøgning og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest tirsdag den 23. marts kl. 12. Skriv Sig det til nogen i emnefeltet. Første samtalerunde afholdes torsdag den d. 25. marts eller fredag den 26. marts.

For yderligere information om stillingen, kontakt: Rådgivningschef Karen Lauritsen på tlf.: 30 78 58 76 eller e-mail: kgl@danner.dk 


I Sig det til nogen kan du få specialiseret rådgivning, hvis har levet i et voldeligt forhold. Du lærer at forstå volden og dens konsekvenser for dig. Du får redskaber til bedst muligt at lægge volden bag dig og komme videre.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.