Danner søger praktikant til videns- og projektarbejde - forår 2021

Brænder du for at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn i Danmark såvel som ude i verden? Og har du måske en projektleder i maven? Så er det lige præcis dig, vi står og mangler.
12. september 2020


Hvad kan vi tilbyde dig?

Som praktikant i Danners kommunikations- og vidensafdeling vil du arbejde tæt sammen med afdelingens projektledere og få erfaring med nationale såvel som internationale projekter. Danner er en organisation, hvor praktikanter værdsættes højt, og du vil blive inddraget i forskellige projekter, hvor der er et særligt udviklingspotentiale for lige præcis dig. I Danner arbejder vi med mange forskellige projekter, både i Danmark og i udlandet; herunder i MENA-regionen og Afghanistan. Vi arbejder med fysisk vold, psykisk vold og seksualiseret vold, og vi kæmper for at få sat vores mærkesager på den politiske dagsorden.

Vi tilbyder en udfordrende praktik med masser af muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil indgå i et arbejdsmiljø, hvor humor, rummelighed og åbenhed vægtes højt, og du vil få en afvekslende hverdag i et tværfagligt miljø. Du vil få indblik i projektledernes arbejde og den daglige gang i en NGO, der arbejder benhårdt for at forbedre voldsudsatte kvinder og børns vilkår.


Hvad kan du tilbyde os?

 • Du er erfaren i research og formidling af viden; du har allerede din værktøjskasse godt fyldt op fra din bachelor og er nu i gang med din kandidat, hvor praktik indgår som meritgivende.
 • ·Du kan lide og har flair for at arbejde projektorienteret – med mange bolde i luften på samme tid
 • Du kan systematisere særligt kvalitativ, men også kvantitativ data
 • Du kan i udpræget grad arbejde selvstændigt og kan bevare overblikket, når du får nye opgaver
 • Du er fleksibel og engageret, og du kan lide at blive udfordret
 • Du er organiseret og kan lide at arbejde systematisk
 • Du taler og skriver dansk og engelsk flydende.


Dine opgaver bliver at:

 • deltage i forskellige projekter af både national og international karakter
 • udføre forskelligartede researchopgaver og videreformidle til dine kollegaer
 • indgå i projektteams på tværs af afdelinger og fagligheder
 • håndtere studie- og skolehenvendelser
 • løse ad hoc opgaver, inkl. praktiske og logistiske opgaver ifm. interne og eksterne arrangementer i Dannerhuset


Praktikperioden begynder i starten af februar 2021 og afsluttes i udgangen af juni 2021. Arbejdstiden er ideelt set 37 timer om ugen, men kan tilrettelægges ud fra dine studieforhold (dog mindst 30 timer) og vil normalt ligge i dagtimerne. Der vil dog lejlighedsvist forekomme aftenmøder (starttidspunkt og arbejdstid er fleksibel). Praktikantstillingen er ulønnet.


Vil du søge stillingen?

I din ansøgning ser vi gerne, at du

 • illustrerer, hvordan dine studier og erfaringer fra f.eks. jobs & frivilligt arbejde kan bidrage til lige præcis Danners arbejde (se www.danner.dk)
 • gør det tydeligt, hvordan dine studier/jobs passer sammen med praktik (hvor langt er du på studiet, hvor mange timers job om ugen fordelt på hvor mange dage osv.
 • fokuserer særligt på afsnittet ’Hvad kan du tilbyde os’ ovenfor og viser, hvordan du passer på denne beskrivelse

Send din ansøgning inkl. CV senest søndag d. 25. oktober med teksten ”Praktikantansøgning – viden & projekt” i emnefeltet til mail job@danner.dk. Samtaler afholdes i uge 44.

For yderligere information om praktikantstillingen, kontakt projektleder Maiken Andersen, Tlf.: 30 78 58 56, E-mail: mka@danner.dk


Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!