Danner søger psykolog til ’Sig det til nogen’

1. juli 2020

Psykologindsatsen i Danner vokser. Derfor søger Danners Rådgivningscenter en psykolog til det ambulante rådgivningstilbud ’Sig det til nogen’. Stillingen er på 37 timer om ugen og løber foreløbig frem til 31. august 2021 med mulighed for forlængelse.

Vi søger en engageret psykolog, der i samarbejde med projektets socialrådgivere, skal varetage rådgivningsfunktionen og bidrage til at udvikle det ambulante rådgivningstilbud i ’Sig det til nogen’.

’Sig det til nogen’ er et struktureret tilbud, der tilbyder specialiseret rådgivning til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Tilbuddet er etableret af Danner i samarbejde med Randers krisecenter og Ringsted krisecenter. ’Sig Det Til Nogen’ består af en række samtaler med en socialrådgiver samt - ved behov - et psykologforløb. Der tilbydes ligeledes gruppeforløb.


Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Terapeutiske forløb med kvinder. Forløbet vil strække sig over 5-10 sessioner
 • Tværfagligt samarbejde med projektets socialrådgivere bl.a. om visiteringen af kvinder til terapeutisk forløb
 • Udvikling og kvalificering det psykologiske tilbud til kvinder i ’Sig Det Til Nogen’
 • Dokumentation af tilbuddets virkning på målgruppen
 • Samarbejde med projektets koordinerende socialrådgiver om at være tovholder og koordinator for samarbejdet med psykologer fra Randers og Ringsted krisecenter (udvikling og sparring omkring metoder, best practice etc.)
 • Bidrage til Danners politiske arbejde og policy samt arbejdet med at forankre indsatsen


Din profil:

Du er uddannet psykolog med autorisation og har:

 • Specialiseret viden om vold i nære relationer, voldens dynamikker og konsekvenser
 •  Bredt eklektisk teoretisk fundament udi bl.a. voldsteori, udviklingspsykologi, krise- og traumeteori samt den narrative teori og metode
 • Terapeutisk erfaring med traumatiserede voksne
 • Du er motiveret til at indgå i et projekt, hvor der sættes store krav til dine evner til at dokumentere dit arbejde samt dele din viden og erfaringer løbende
 • Du formår at have et fokus på at udvikle og udføre den bedst mulige indsats inden for den ramme, der er.
 • Du besidder gode samarbejdsevner og energi.
 • Du trives med at arbejde selvstændigt – samtidig med at du indgår et tværfagligt fællesskab med stort fokus på samarbejde og faglig refleksion.


Løn efter Danners lønmodel. Ansøgning og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest den 12. august 2020. Skriv ’Psykolog, Sig det til nogen’ i emnefeltet.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 19. august 2020. Tiltrædelse hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til – efter uge 31 - at kontakte rådgivningschef Karen Lauritsen, tlf. 3078 5876, eller psykolog Therese Aas Schultz, tlf. 3078 5872.