Danner søger vågen nattevagt

Er du praktisk anlagt med et godt overblik og et varmt hjerte? Kan du se dig selv som nattevagt i et aktivt hus, som del af en vigtig sag, hvor vi arbejder for voldsudsatte kvinder og børn? Så er det dig, vi mangler som nattevagt i Danners krisecenter.
21. april 2020

Dine opgaver på en nattevagt vil være:

 • At være til stede og vågen i dagligstuen, så voldudsatte kvinder kan henvende sig døgnet rundt
 • Sikkerhedstjek i huset og i haven
 • Journalisering/statistik
 • Lejlighedsvis lettere skriftligt arbejde
 • 2 timers oprydning/rengøring
 • Forberede morgenmad fredag morgen samt ad hoc til workshop mv. i huset
 • Give telefonisk rådgivning til fagpersoner, kvinder og pårørende
 • Give omsorg og vejledning til kvinder, der ikke kan sove, ved f.eks. at lave en kop te, samtale, mindfulness-øvelser osv. med fokus på den gode søvn. Langt de fleste nætter i Danner er dog rolige og uden kontakt med kvinder og børn
 • Lejlighedsvis deltagelse i tværfaglige og koordinerende møder i dagtimerne
 • Der vil sædvanligvis også være timer til rådighed, hvor du kan læse/studere eller lign.


Dine faglige og personlige kompetencer:

Den ideelle kandidat

 • Er praktisk anlagt og har begge ben på jorden
 • Er serviceminded med en positiv og fleksibel tilgang og indstillet på at få praktiske opgaver løst og tingene til at fungere i det daglige
 • Har en god fysik til at kunne komme rundt i vores hus med mange trapper osv.
 • Kan formulere sig på skrift (journalisering)
 • Er i besiddelse af ro og empati, er god til at lytte og er handlekraftig og kan agere konfliktnedtrappende, hvis der skulle opstå en presset situation
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med arbejde med regulering ved krisereaktioner, kropslig uro, søvnbesvær osv. men intet krav


Om stillingen

Stillingen er på 24-37 timer efter nærmere aftale. Der tilstræbes rul af 3-4 nattevagter i træk fordelt på alle ugens syv dage samt helligdage. Timer kan også placeres som vagter i dagtimerne i weekenden. Der indgår tillige tid til mødeaktivitet i stillingen – f.eks. til lejlighedsvis deltagelse i afdelingsmøder. Mødetid på en nattevagt vil være fra kl. 21.45-7.15.

Ansættelse hurtigst muligt. Vi vurderer indkomne ansøgninger løbende. Alt efter situationen afholdes ansættelsessamtaler virtuelt.

Der er tale om arbejdsopgaver og løn som ufaglært.
Vi giver dig den nødvendige træning og en grundig introduktion til opgaverne.

Ansøgning, CV og andet relevant sendes til job@danner.dk – skriv ”nattevagt” i emnelinjen. Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes til samme mailadresse.


Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.