Danner søger voldsfaglig socialrådgiver til rådgivningstilbuddet ’Sig det til nogen’

Der er bud efter os i ’Sig det til nogen’ og grundet konsekvenserne af Covid19, har Danner fået midler til at øge indsatsen i ’Sig Det Til Nogen’. Vi søger derfor en rådgiver til en 34-timersstilling i en tidsbegrænset periode på foreløbigt 8 måneder
29. oktober 2020

Har du voldsfaglig erfaring med rådgivningsforløb og vil du være med til at gå forrest i arbejdet for at sikre bedre muligheder for voldsudsatte kvinder? Brænder du for at styrke kvinders rettigheder, ligestilling og en verden fri for vold mod kvinder og børn? Så er det måske dig, vi har brug for!

’Sig Det Til Nogen’ er et struktureret tilbud, der tilbyder specialiseret rådgivning til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Tilbuddet er etableret af Danner i samarbejde med Randers krisecenter og Ringsted krisecenter. ’Sig Det Til Nogen’ består af en række samtaler med en socialrådgiver samt - ved behov - et psykologforløb. Der tilbydes ligeledes gruppeforløb.


Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Individuelle rådgivningsforløb med kvinder
 • Gruppeforløb i samarbejde med anden fagperson
 • Individuel rådgivning til pårørende
 • Visitation
 • Dokumentation af tilbuddets virkning på målgruppen
 • Bidrage til løbende kvalificering af den ambulant rådgivning
 • Bidrage til Danners arbejde med at indsamle viden, udvikle vores indsats og bidrage til politikudvikling på området


Din profil:

 • Du er uddannet socialrådgiver og har:
 1. Specialiseret viden om vold i nære relationer, voldens dynamikker og konsekvenser
 2. Erfaring med at arbejde med målgruppen gerne i ambulante forløb
 3. Erfaring med dokumentation af sociale indsatser
 4. Erfaring med at samarbejde på tværs af aktører
 • Du er motiveret til at indgå i et projekt, hvor der sættes store krav til dine evner til at dokumentere dit arbejde samt dele din viden og erfaringer løbende
 • Du formår at have et fokus på at udvikle og udføre den bedst mulige indsats inden for den ramme, der er
 • Du besidder gode samarbejdsevner og energi
 • Du trives med at arbejde selvstændigt – samtidig med at du indgår et tværfagligt fællesskab med stort fokus på samarbejde og faglig refleksion


Stillingen er på 34 timer om ugen og tidsbegrænset til den 31.8.2021 med mulighed for forlængelse. Løn efter Danners lønmodel.

Ansøgning og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest 18. november 2020. Skriv ’Rådgiver, Sig det til nogen’ i emnefeltet. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 23. november 2020. Tiltrædelse hurtigst muligt.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte rådgivningschef Karen Lauritsen, tlf. 3078 5876.


Vold og kontrol i nære relationer har mange udtryk. Derfor er en god idé at spørge fagfolk til råds! Sig det til nogen rådgiver til bedre at forstå volden og dens konsekvenser og derved bedst muligt kan bryde den.
Hvert år udsættes cirka 72.000 kvinder for psykisk vold, og 38.000 kvinder udsættes for fysisk partnervold. Volden er dybt skadelig og har langvarige personlige konsekvenser for disse kvinder.
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!