Danner styrker migrantkvinder

Som de eneste i Danmark arbejder danner specialiseret med at bygge bro til voldsudsatte migratkvinder, Og de har stærkt brug for os.
23. maj 2018

Af Anna-Maria Mosekilde

Flerkulturelle migrantkvinder er i særlig risiko for at blive udsat for vold på grund af køn og social udsathed, ligesom selve migrationen fra fødeland til Danmark rokker ved kønsrollerne. Danners tre specialkonsulenter er efterspurgte som oplægsholdere og rådgivere. I 2017 afholdt vi 54 dialogmøder for flerkulturelle kvinder med i alt 1450 deltagere i hele landet.

MANGE BARRIERER
Når kvinder med flerkulturel baggrund tager beslutningen om at forlade en voldelig mand, støder de på en lang række barrier. Social isolation og manglende personligt netværk, sproglige barrierer, som gør det vanskeligt at sætte ord på typen af overgreb samt økonomisk afhængighed af manden er blandt barrierene. Deres opholdsgrundlag er afhængig af manden, for hvis de forlader ham, når han er voldelig, har de risiko for at blive sendt tilbage til hjemlandet - i værste fald uden børnene. Manglende brobygning til disse kvinder isolerer dem og forhindrer dem i at få beskyttelse via lovgivningen, som ofte er ugennemsigtig eller diskriminerende. Dermed forhindres disse kvinder i at kunne stå på egne ben i Danmark, det er i strid med Istanbulkonventionen.

KOMPLEKSE SAGER
Gennem flere år har Danners specialkonsulenter mødt flerkulturelle kvinder i Danmark; i kirker, foreninger, på sprogskoler og i asylcentre mv. for at oplyse om, hvad det vil sige at være udsat for vold, og hvor man kan søge hjælp. Nogle spørger efter individuel rådgivning, men behovet er langt større end Danner kan imødekomme. Ofte er én samtale ikke nok grundet sagernes kompleksitet, og ofte må specialkonsulenterne støtte kvinden i at
opsøge hjælp hos myndighederne. Specialkonsulenternes primære målgrupper er kvinder fra regioner tæt på deres egne oprindelseslande, nemlig Filippinerne, Jordan og Grønland. Deres baggrund giver dem sproglig og kulturel forståelse, som betyder, at de lettere end andre kan opnå den vigtige tillid hos kvinderne. Deres gode arbejde og omdømme betyder,
at også kvinder fra fx Brasilien, Thailand og Indonesien opsøger dem.

 

16. januar 2017
Mange par, som flygter til Danmark, har rødder i patriarkalske samfund, hvor der er stor forskel på mænd og kvinders rettigheder. Derfor kan det være en stor omvæltning for parrene at immigrere til Danmark, hvor der er mere ligestilling mellem kønnene.
18. januar 2017
Når au pairs bliver udsat for vold hos værtsfamilierne, risikerer de at blive sendt ud af landet i stedet for at få hjælp. Therese Christensen bruger utraditionelle foraer som skønhedskonkurrencer for at komme i kontakt med kvinderne i Danmark

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt