Danners afdeling for Kommunikation & Viden søger praktikant til videns- og metodearbejde

Brænder du for at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn i Danmark såvel som ude i verden? Og har du måske en projektleder i maven? Så er det lige præcis dig, vi står og mangler.
23. marts 2021


Hvad kan vi tilbyde dig?

Som praktikant i Danners kommunikations- og vidensafdeling vil du arbejde tæt sammen med afdelingens projektledere og få erfaring med nationale såvel som internationale projekter. Danner er en organisation, hvor praktikanter værdsættes højt, og du vil blive inddraget i forskellige projekter, hvor der er et særligt udviklingspotentiale for lige præcis dig. I Danner arbejder vi med mange forskellige projekter, både i Danmark og i udlandet. Vi arbejder med fysisk vold, psykisk vold og seksualiseret vold, og vi kæmper for at få sat vores mærkesager på den politiske dagsorden.

Vi tilbyder en udfordrende praktik med masser af muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil indgå i et arbejdsmiljø, hvor humor, rummelighed og åbenhed vægtes højt, og du vil få en afvekslende hverdag i et tværfagligt miljø. Du vil få indblik i projektledernes arbejde og den daglige gang i en NGO, der arbejder benhårdt for at forbedre voldsudsatte kvinder og børns vilkår.


Hvad kan du tilbyde os?

Vi forestiller os, at du læser en overbygning i sociologi/socialvidenskab, statskundskab eller en anden samfundsvidenskabelig uddannelse

 • Du har allerede din faglige værktøjskasse godt fyldt op fra din bachelor og er nu i gang med din kandidat, hvor praktik indgår som meritgivende
 • Du kan holde overblik over og systematisere forskelligartet data (gerne i STATA og Excel)
 • Du har erfaring med at arbejde med data
 • Du kan uddrage og videreformidle analyseresultater
 • Du kan arbejde selvstændigt og beder gerne om hjælp, hvis du har brug for det
 • Du er fleksibel, engageret og kan lide at blive udfordret
 • Du er organiseret og kan bevare overblikket
 • Du taler og skriver dansk og engelsk flydende


Dine opgaver bliver at:

 • deltage i dataindsamling, analyse og vidensproduktionen relateret til Danners forskellige indsatser og projekter af både national og international karakter
 • udføre forskelligartede researchopgaver og videreformidle til dine kollegaer
 • indgå i projektteams på tværs af afdelinger og fagligheder
 • håndtere studie- og skolehenvendelser
 • løse ad hoc opgaver, inkl. praktiske og logistiske opgaver ifm. interne og eksterne arrangementer i Dannerhuset
   

Praktikperioden begynder i starten af september 2021 og afsluttes i udgangen af januar 2022. Arbejdstiden er ideelt set 37 timer om ugen, men kan tilrettelægges ud fra dine studieforhold (dog mindst 30 timer) og vil normalt ligge i dagtimerne. Der vil dog lejlighedsvist forekomme aftenmøder (starttidspunkt og arbejdstid er fleksibel). Praktikantstillingen er ulønnet.


Vil du søge stillingen?

I din ansøgning ser vi gerne, at du

 • illustrerer, hvordan dine studier og erfaringer fra f.eks. jobs & frivilligt arbejde kan bidrage til lige præcis Danners arbejde (du kan læse om Danners arbejde her på hjemmesiden - se fx boksene nederst på siden her)
 • gør det tydeligt, hvordan dine studier/jobs passer sammen med praktik (hvor langt er du på studiet, hvor mange timers job om ugen fordelt på hvor mange dage osv.)
 • fokuserer særligt på afsnittet ’Hvad kan du tilbyde os’ ovenfor og viser, hvordan du passer på denne beskrivelse

Send din ansøgning inkl. CV senest søndag d. 11. april med teksten ”Praktikantansøgning – viden & projekt” i emnefeltet til mail job@danner.dk. Samtaler afholdes d. 15. og 16. april 2021.

For yderligere information om praktikantstillingen, kontakt Vicedirektør og leder af Danners videnscenter, Mette Marie Yde, Tlf.: 30 78 58 60, E-mail: mmy@danner.dk


Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Danners videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.