Vil du være en del af Danners chatrådgivning i aftentimerne?

Vi søger nu 2 frivillige aftenvagter, der ønsker at blive en del af Danners 1:1-chatrådgivning, som skal rådgive voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk, der er i berøring med vold i nære relationer.
3. august 2022