Danners krisecenter søger en socialfaglig medarbejder i et 6 måneders vikariat.

Danners rådgivnings- og krisecenter søger en socialfaglig medarbejder til en 37 timers (ugentlig) stilling i et 6 måneders vikariat med mulighed for forlængelse.
9. maj 2019

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene. Vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige, der sammen løser organisationens mangeartede opgaver. Danner driver et rådgivnings- og krisecentertilbud, hvortil vores nye pædagogiske medarbejder skal kobles.

Vi forventer, at du har en socialfaglig uddannelse, f.eks. som pædagog eller socialrådgiver, og du har erfaring fra arbejdet med udsatte børn og voksne. Vi foretrækker, at du har erfaring med progressionsmåling og Narrativ praksis. Din erfaring med arbejdet med udsatte kvinder og børn indebærer både samtaler og pædagogiske aktiviteter.

Du har stærke relationskompetencer og du kan navigere i presserende problematikker, som kan opstå og kræver hurtig og professionel håndtering. Du evner at arbejde med mennesker i krise og kan tackle konflikter og sorgbearbejdelse.

Du kan formulere dig mundtligt og skriftligt, har gerne erfaring med journalføring og du kan føre en samtale på engelsk.


Vi søger dig, som:

 • Arbejder systematisk og struktureret, og kan prioritere egne arbejdsopgaver
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan udtrykke dig tydeligt både mundtlig og skriftligt på dansk
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Er nysgerrig og fordomsfri i forhold til religion, kultur og oprindelse
 • Har et positivt menneskesyn, en høj grad af etik og et godt humør
 • Kan smøge ærmerne op og lave praktisk arbejde med beboerne
 • Sætter pris på at blive en del af et fællesskab, som består af både ansatte og frivillige medarbejdere, hvor vi har et fælles mål om at kvinder og børn kan få en fremtid uden vold
 • Er engageret og ansvarsbevids


Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Delt tid med ambulant visitation, social og juridisk rådgivning af voldsudsatte kvinder
 • Delt tid med pædagogiske aktiviteter for kvinder og børn
 • Relationsarbejde med kvinder og børn
 • Motivere børn i Danner til at deltage i faste pædagogiske tilbud
 • Afholde beboermøder med fokus på nærdemokratiske processer


Vi tilbyder dig:

 • Et fagligt udviklende, alsidigt og selvstændigt arbejde med engagerede tværfaglige kolleger
 • Fantastisk kollegaskab
 • Mono- og tværfaglig supervision
 • Indflydelse på dit arbejdes tilrettelæggelse


Stillingen er til besættelse snarest mulig og er på 37 timer pr. uge. Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest 23. maj 2019. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

For yderligere oplysninger kontakt krisecenterleder Susanne Maria Lamhauge mail: sml@danner.dk

Danner er en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn. Danner har siden 1980 drevet et krisecenter i København for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har i gennem årene sideløbende arbejdet med politisk fortalervirksomhed, og vi ønsker at bryde tabuer og erstatte myter med fakta. Det gør vi gennem vores bearbejdning og formidling af viden inden for kerneområderne vold i nære relationer og ligestilling. Danners arbejde udføres af ca. 200 frivillige og 40 ansatte. Læs mere om vores arbejde i Danners krisecenter og Danners videnscenter.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt