Danners Krisecenter søger frivilligkoordinator

Vi søger en engageret og udadvendt igangsætter til at koordinere og udvikle frivilligmiljøet i Danner.
8. maj 2018

Vi søger en engageret og udadvendt igangsætter til at koordinere og udvikle frivilligmiljøet i Danner. Du skal videreudvikle og styrke Danners frivillige profil med fokus på mobilisering, udvikling og fastholdelse af frivilliges indsats for at styrke voldsudsatte kvinder og børn bl.a. gennem rådgivning og vejledning.

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene. Vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige, der sammen løser organisationens mangeartede opgaver. Danner driver et rådgivnings- og krisecentertilbud, hvortil vores nye medarbejder skal kobles. En stor del af fundamentet for Danners rådgivnings- og krisecenterarbejde er frivillige, der donerer tid til en afgørende vigtig samfundsopgave.

Der er et stigende krav til specialisering af vores ydelser, hvorfor vi skal udvikle klare og attraktive rammer for frivilligheden med fokus på en professionel og brugerinddragende opgaveløsning. Dette indebærer tilrettelæggelse af en struktureret kompetenceudvikling af og med de frivillige, således at der sikres en kontinuerlig sammenhæng og kvalitet i husets fælles arbejde.

Udover at være i et tæt samarbejde med de frivillige kommer du til at arbejde sammen med ledelsen og den socialfaglige stab med fokus på at fremme trivsel for alle frivillige og sikre kvaliteten af de frivilliges kerneopgaver. Vi arbejder hen imod en frivilligpolitik, som skal danne ramme omkring samarbejdet og de gensidige forventninger.

Du kommer til at være koordinator for husets frivillige, engagerede og glødende ildsjæle. Det er derfor vigtigt, at du evner at begejstre og inspirere andre til at blive aktive i kampen for en verden fri for vold mod kvinder og børn.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Rekruttering og modtagelse af nye frivillige.

 • Fastholdelse med fokus på trivsel i frivilliggrupperne, herunder afholdelse af GRUS-samtaler.

 • Supervision af frivillige og sparring med både ledelse, ansatte og frivillige.

 • Ansvarlig for kommunikationen mellem organisationen og frivillige.

 • At overvåge vagtplanen og løse vagtudfordringer.

 • Udvikling af struktureret uddannelse i samarbejde med vores faste stab.

 • Mødefacilitator for bl.a. koordineringsmøder på tværs af frivilliggrupperne.

 • Nyhedsbrev i samarbejde med souschefen.

Din profil:

 • Du har en socialfaglig baggrund som enten pædagog, socialrådgiver eller psykolog, gerne med relevant efteruddannelse.

 • Du har erfaring med supervision af grupper, med fokus på kultur og gruppedannelse. Du må meget gerne være uddannet supervisor, men det er ikke et krav.

 • Du har erfaring i at arbejde med frivillige.

 • Du er indstillet på at deltage i gruppernes aftenmøder efter behov og at arbejde fleksibelt i perioder med travlhed grundet forskellige opgaver i og uden for Danner.

 • Du er stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation.

 • Du evner at bevare overblikket i et aktivistisk miljø.

Vi kan tilbyde et spændende job med ansvar og udfordringer i en organisation, der arbejder ambitiøst i feltet mellem politisk indflydelse, frivillighed og daglig drift af Danners krisecenter. Du bliver en del af et godt, energisk og inspirerende arbejdsmiljø i stadig udvikling.

Stillingen er til besættelse 1. juli og er på 37 timer pr. uge. Løn efter Danners lønmodel. Ansøgning, CV og relevante dokumenter sendes til job@danner.dk senest 23. maj 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 24. og mandag 28. maj 2018.

For yderligere oplysninger kontakt Susanne Maria Lamhauge på tlf.: Tlf.: +45 30 78 58 55. Få mere information om Danners arbejde på danner.dk

Læs også

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.