Danners Krisecenter søger frivillige kvinder til aften- og weekendarbejde

Du bliver en del af et levende hus, hvor dine opgaver vil indbefatte varetagelse af husets beboere, telefonisk rådgivning og praktiske opgaver.
24. marts 2021

Vi søger nu frivillige kvinder til vores aftenvagtsgrupper i Danners Krisecenter. Grupperne vagtdækker en fast ugedag samt hver 4. fredag og weekend. Grupperne yder primært omsorg og støtte for Danners beboere og varetager også i mindre grad ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder og pårørende.

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og knap 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. Aftenvagtsgrupperne består af engeagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring.

Eksempler på opgaverne på aften og weekendvagterne:

  • Skabe ro og tryghed og stå til rådighed for husets beboere
  • Yde omsorg, samvær og mindre aktiviteter med kvinder og børn i den fælles dagligstue
  • Børnepasning
  • Modtagelse og fordeling af varer fra fødevarebanken
  • Administrative opgaver
  • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning
  • Telefonisk og personlig rådgivning af voldsudsatte kvinder og pårørende samt indlogering af nye beboere

Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogen aftenen er travle, andre er meget stille.


Om dig

 Vi søger dig, som er moden og har lyst til at tale med mennesker i udfordringer. Du har gerne pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan også søge, hvis du er studerende eller pensioneret. Du kan lide en uforudsigelig hverdag med samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter. Du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til din aftenvagtsgruppes samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.


Faglighed i Danner

Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbydes du som frivillig Danners uddannelsesforløb, supervision og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter.


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Du bliver tilknyttet en aftenvagtsgruppe, som dækker vagter på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00, hver 4. fredag 16:45-22:00 samt hver 4. lørdag søndag kl. 11:00-16:00. De frivillige aftenvagter er 2 på vagt ad gangen, og i weekenden arbejder de også sammen med husets faste personale. Det er en forudsætning for at være frivillig, at du ud over aftenvagterne også har mulighed for at tage vagter i weekender og helligdage.

Det forventes, at du kan tage 2-3 vagter om måneden samt at du deltager i møder, supervision og kompetenceudvikling. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden og deltager i supervision 2 gange årligt. Desuden er der 2 årlige fælles møder for hele organisationen. I Danner kommunikerer vi via vores intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion.


Er du interesseret?

Så skynd dig at sende en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator via linket "Kontakt organisation" på siden frivilligjob.dk. Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Åbne Rådgivning i Danners Krisecenter. Skriv desuden hvilke ugedage der passer dig bedst. Vi vil herefter indkalde til grupperekrutteringssamtaler, men andre frivillige ansøgere, nuværende frivillige samt Danners frivilligkoordinator.

Du vil starte med sidemandsoplæing. Desuden er der uddannelsesdage for frivillige, hvor det forventes at du deltager i min. to dage (ud af ialt 4) inden for dit første år som frivillig, og to inden for dit andet år som frivillig.

Grupperekrutteringssamtalen afholdes d. 27. april i tidsrummet 17-20. Det er en forudsætning for at blive frivillig, at du kan deltage til denne samtale, og datoen kan ikke ændres.

Ansøgningsfrist d.18/04 2021. Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

20. maj 2021
20. maj 2021
Det handler om hverdagssexisme, køn, ligeløn, kunst, sex - og alt der imellem - Danner både deltager og bidrager, når Talk Town vender tilbage med debatter, talks, film, kunst, workshops, musik og meget mere.