Danners krisecenter søger frivillige kvinder til vores Åbne Rådgivning om dagen

Du bliver en del af et levende hus og et spændende samarbejde i et fagligt fællesskab, hvor vi gennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke kvinder, børn og hinanden.
9. juni 2021

Vi søger nu frivillige kvinder til dagvagtsgruppen i vores Åbne Rådgivning i Danners krisecenter. Gruppen varetager ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk og assisterer med støttende og praktiske opgaver for Danners beboere i samarbejde med husets faste personale. Dagvagtsgruppen i Åben Rådgivning er en gruppe af engagerede kvinder med forskellige baggrunde og erfaring. Nogle er studerende, nogle kombinerer det frivillige arbejde med andet arbejde og andre har forladt arbejdsmarkedet. Som frivillig i dagvagtsgruppen forpligter du dig til at tage fire halvdags (formiddag/ eftermiddag) - eller to heldagsdagvagter om måneden. Vagterne ligger i tidsrummet 9-16:45.

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. 


Eksempler på opgaverne i Åben Rådgivning

  • Telefonrådgivning af voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk der er i berøring med eller har spørgsmål om vold i nære relationer, herunder henvisning til andre rådgivningsmuligheder
  • Modtagelse af akuthenvendelser ved døren
  • Praktiske opgaver som understøtter krisecenterets dagligdag eks. lettere rengøring og oprydning
  • Administrative opgaver
  • Borgerserviceopgaver eks. kontakt til offentlige myndigheder
  • Børnepasning
  • Samvær og aktiviteter med kvinder og børn i den fælles dagligstue
  • Bisidderopgaver ud af huset

Opgaverne kan variere fra dag til dag, og nogen dage er travle, andre er meget stille.


Om dig

Vi søger dig, som er moden, hviler i dig selv og kan se dig selv i at arbejde med mennesker i krise. Du har erfaring med at tale med mennesker i udfordringer og har gerne pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan lide en uforudsigelig hverdag med både rådgivning, samvær med kvinder og børn og opgaver af praktisk karakter. Du skal være lyttende, udvise ro, venlighed og overskud. Desuden skal du have tid og lyst til at bidrage konstruktivt til dagvagtsgruppens samarbejde, tage medansvar i vagtplanlægningen, og kunne se dig arbejde inden for organisationens værdigrundlag.


Faglighed i Danner

Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige, og der er mulighed for socialfaglig sparring på konkrete rådgivninger fra en af Krisecenterets faste medarbejdere. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbyder vi kompetenceudvikling for frivillige herunder obligatoriske uddannelsesdage og supervision. Det forventes, at du deltager i minimum 2 uddannelsesdage om året. 


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Ud over dine månedlige vagter, forventes det, at du deltager i møder og supervision. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden og deltager i supervision 2 gange årligt. Desuden er der fællesmøder på tværs af krisecenterets personalegruppe 2 gange årligt samt 2 årlige fælles arrangementer for hele organisationen. I Danner kommunikerer vi via vores intranet Podio, som vi alle bruger.


Har du egne erfaringer med vold

Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig Åbne Rådgivning. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om Danners rammer for frivillige med egne voldserfaringer.


Er du interesseret?

send en kortfattet ansøgning til Danners frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation" på frivilligjob.dk. Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Åbne Rådgivning. 

Ansøgningsfrist d. 05.09.2021. Herefter inviterer vi udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler. Rekrutteringssamtalerne ligger torsdag d. 9. september 2021 ml. kl. 13-16. Der er ikke mulighed for at komme til samtale en anden dag. Endeligt er det obligatorisk, at du kan deltage i uddannelsesdagen "Intro til Danner" d. 18. september 2021 kl. 9-15.30 for at kunne blive en del af projektet.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.