Danners Krisecenter søger frivillige kvinder til vores reception

Erfarne kvinder søges til at varetage forposten til Danners Krisecenter med venlighed, overskud og engagement i mødet med voldsudsatte kvinder, børn, gæster, ansatte og andre frivillige i organisationen.
18. juni 2021

Vi stiller høje krav til dit mentale overskud og din evne til, at få alle til at føle sig velkomne og set. Du venter ikke på opgaver, men løser de udfordringer, du møder på din vej. 

Receptionsgruppen består primært af erfarne kvinder, der har forladt arbejdsmarkedet, og som varetager faste ugentlige vagter af ca. 4 timers varighed hhv. formiddag ellereftermiddag. Aktuelt søger vi 1 receptionist til fast ugentlig vagt hver fredag kl. 9-13:30. 

Opgaverne i receptionen består af modtagelse ved døren, telefoniske henvendelser til hele organisationen, lokalebooking i Outlook, administrative opgaver, omsorg for kvinder, der venter på rådgivning, pakning af breve og forplejningsopgaver som eks. kaffebrygning og indkøb. Af og til flere ting ad gangen, men ofte også perioder med meget ro og lavere tempo.

Ud over din fatse ugentlige vagt, forventes du at deltage i det månedlige gruppemøde, relevant kompetenceudvikling i Danners Krisecenter samt 2 årlige fælles arrangementer for hele organisationen.

I Danner kommunikerer vi via vores intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion.

Vi opfordrer gerne efterlønnere, pensionister eller lignende til at berige Danner med deres kompetencer i mødet med beboere, brugere, gæster, andre frivillige og ansatte. Din faglige baggrund er ikke så afgørende, som din evne til at bevare overblikket, være nærværende og engageredig i de mennesker og opgaver, som du møder i dit frivillige arbejde i Danner.

Er du interesseret og kan du genkende dig selv i ovenstående? - Så send en kortfattet ansøgning til vores frivilligkoordinator ved at trykke på "Kontakt organisation" på siden frivilligjob.dk. Skriv om dig selv og din lyst til at bidrage til Danners arbejde.


Ansøgningsfrist og samtale

Ansøgningsfristen er d. 05.09.2021. Vi holder rekrutteringssamtale fredag d. 10.09.2021 kl. 10-11. Det er obligatorisk, at du kan komme til rekrutteringssamtale, samt at du kan deltage i uddannelsesdagen "Intro til Danner" lørdag d. 18. september kl. 9-15.30.  

Har du egne erfaringer med vold, kan du godt blive frivillig i Danners Åbne Rådgivning. Du bedes gøre os opmærksom på det i din ansøgning, og så bedes du læse om vores rammer for frivillige med egne voldserfaringer

Bemærk: Der er tale omfrivilligt, ulønnet arbejde


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.