Fagfolk i Grønland skal kende voldens dynamikker

Voldens dynamikker er på programmet ved fagligt seminar i Vestgrønland.
4. oktober 2017
Der findes syv krisecentre i Grønland. Billedet her er fra et tidligere afholdt seminar.
Der findes syv krisecentre i Grønland. Billedet her er fra et tidligere afholdt seminar.

Hvordan vurderer man en voldsudsat kvindes sikkerhed? Hvorfor opstår der vold i et parforhold, når de begge var forelskede til at begynde med? Voldens dynamikker er på programmet ved fagligt seminar i Vestgrønland.

Pressemeddelelse fra Kattuneq

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, og 16 % af mødrene til børn på 0-14 år i Grønland har været udsat for fysisk vold fra deres partner. Men langt de fleste voldsudsatte kvinder og børn flytter aldrig på krisecenter, og derfor skal de fagfolk, som familierne møder i deres hverdag, være klædt på til at genkende tegn på vold og kunne handle på en mistanke om vold.

For at hjælpe andre fagfolk til aktivt at gribe ind og støtte voldsudsatte kvinder og deres familier på den bedst mulige måde, deler medarbejdere fra Grønlands syv krisecentre samt medarbejdere fra Danner ud af deres viden om vold i nære relationer. Det sker på et seminar for fagfolk den 5. oktober i Aasiaat cirka 400 kilometer nord for Nuuk. Projektsamarbejdet Kattunneq står bag seminaret og det overordnede formål er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland.

”Helt grundlæggende har kvinder og børn ret til at blive beskyttet mod vold, og børn har ret til et trygt hjem og en tryg barndom. Men det er langt fra sådan i alle familier, og volden har enorme konsekvenser for hele familien og ikke mindst samfundet. På krisecentrene møder vi hver dag de udsatte kvinder og børn, og det er en del af vores ansvar som fagligt personale at bidrage til at bryde tabuet om vold og dele ud af vores viden om vold i hjemmet, så vi sammen med andre fagfolk kan gøre en forskel for voldsudsatte familier,” siger Haldora Jeremiassen, formand for QPK, Krisecentrenes sammenslutning.

 

Seminaret bliver holdt i forlængelse af et kursus i Kattunneq for landets krisecentermedarbejdere. Det er fjerde gang, at Kattunneq inviterer andre fagfolk med til undervisning og tværfaglig sparring om voldsudsatte familier. Deltagerne på seminaret 5. oktober kommer blandt andet fra Aasiaat Regionssygehus, Familiecentret i Aasiaat og lokale uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. En af oplægsholderne er Matta Thorin, som er leder på krisecenteret i Aasiaat.

 

”Vi er rigtig glade for, at seminaret i Kattunneq denne gang bliver afholdt i Aasiaat. Det hjælper os til at sætte fokus på vold i hjemmet her i byen, så både borgere og andre fagfolk bliver opmærksomme på, at vi står klar på krisecenteret til at støtte familier, som har brug for hjælp. Det er vigtigt, at vi siger højt, at vold i hjemmet aldrig er i orden, og at man kan få hjælp, hvis man oplever at blive udsat for vold af sin partner,” siger Matta Thorin, krisecenterleder i Aasiaat.

Fakta om Kattunneq

 • Projekt Kattunneq er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.
 • Projektet har kørt siden 2014. Målet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og efteruddannelse af medarbejderne på krisecentrene.
 • Projektet fortsætter frem til 1. kvartal 2019 med fokus på at forankre og udbrede de erfaringer, som er opnået i projektet.
 • Kattunneq har indtil i dag afholdt seks kurser for medarbejderne på de grønlandske krisecentre og tre seminarer for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier.
 • Evalueringer viser, at undervisningen på kurserne i Kattunneq har medvirket til, at krisecentermedarbejderne er styrket i deres faglighed. De oplever bl.a., at de er blevet bedre til at modtage kvinder og børn på krisecentrene, og at de er blevet præsenteret for ny viden og nye metoder, som gør, at de arbejder med beboerne på nye måder. De deler i højere grad deres erfaringer med hinanden og oplever, at de har lært vigtigheden af at passe godt på sig selv og sine kolleger.
 • Kattunneq har desuden bidraget til, at det lokale tværfaglige samarbejde om voldsudsatte familier mange steder er styrket og formaliseret.
 • OAK Foundation Denmark er den primære finansielle partner i projektet, herudover bidrager Departementet og Mary Fonden økonomisk til projektet.

 

Fakta om vold i nære relationer i Grønland

 • 27 % af de unge har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år.
 • 7 % har været vidne til vold mod deres far.
 • 10 % af de unge har været vidne til vold mod deres søskende.
 • I Østgrønland er det næsten hver fjerde mor til et barn på 0-14 år, der bliver udsat for fysisk vold.
 • Der findes syv krisecentre i Grønland.

Læs også denne medieomtale

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt