Fra krisecenter til egen bolig

Kvinder og deres børn får hjælp til den svære overgang fra krisecenter til egen bolig. De tilbydes en Dannerbolig, hvor de får socialfagligt og pædagogisk rygstød til at mestre livets dilemmaer. Evaluering viser positive resultater.
30. juni 2020
Før havde jeg strategier for at overleve. Nu får jeg strategier til at leve.

Selvtillid og handlekraft er nøgleord

Dannerboligerne, som Danner driver i samarbejde
med Kong Frederik VII’s Stiftelse, har i løbet af
2019 forbedret den metodiske tilgang, så kvinderne
oplever en god struktur omkring både ind- og
udflytning, risikovurdering, motivation for at deltage
i tilbuddet samt økonomisk rådgivning via KFUM
og kontakt til lokale frivillignetværk. Et særligt
samarbejde med Røde Kors betyder endvidere,
at børnene kan komme på ferielejr.

Et vigtigt udbytte af Dannerboligerne er, at
kvinderne får et fællesskab med hinanden, som
er med til at motivere dem og give dem selvtillid
og handlekraft. Den helhedsorienterede og
specialiserede rådgivning får trinvist kvinderne
til at kunne tackle deres udfordringer selv.

Igennem samtalerne er mine udfordringer blevet struktureret og konkretiseret på en måde, så jeg selv kan mestre dem nu. Det har givet mig en oplevelse af at blive løftet, en mulighed for at komme videre og en følelse af, at jeg er på vej.

Den foreløbige evaluering af kvindernes og
børnenes fremskridt og trivsel er meget positiv.
Citaterne er fra nogle af de kvinder, som har
deltaget i evalueringen.

Via en såkaldt Dannerbolig får kvinder og deres børn hjælp til den svære overgang fra krisecenter til egen bolig. Kvinderne får ikke kun sikret tag over hovedet, men også socialfagligt og pædagogisk rygstød de til at mestre livets dilemmaer. De foreløbige evatueringer fra 2019 viser, at kvinderne opnår helt nye selvindsigter, som også kommer deres børn til gode.

10 særlige lejligheder summer af liv
fra kvinder med børn, som har boet på
krisecenter, men nu er klar til at tage
hul på næste kapitel i deres liv, hvor de
selv definerer, hvem de er, og hvad de
vil. 

Jeg har lært at mærke efter, inden jeg kaster mig ud i nye ting, selvom det stadig kan være svært. Det gør, at jeg når at have mig og min sjæl med, så jeg godt kan træffe sundere valg. Det har en direkte effekt på min søns trivsel og udvikling. 

For en ung mor, kan det være svært at
skulle træffe sine egne valg, når hun i
mange år er blevet truet eller manipuleret
til altid at føje en mand, som også er far til
hendes børn. Derfor giver Dannerboligerne
hende socialfaglig rådgivning, hvor hun
selv er i centrum.