Frivillige kvinder søges til at passe haven i Danners Krisecenter

At have grønne fingre er ikke en forudsætning. Tværtimod er det lysten, der driver værket –til at passe, pleje, vande, luge, pusle om og beplante Dannerhaven.
31. januar 2020

Vi stiller ingen høje krav til dit kendskab til blomsternavne eller erfaring i haven, men det er en fordel at være fysisk frisk - kunne grave og rive, slå græs og lue. Da vi bevæger os i haven, der er en del af beboernes hjem, er det godt at være smilende, imødekommende og have en god situationsfornemmelse. 

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave. 

Havegruppen går under navnet Dryaderne - i den græske mytologi skovnymfer,der passer på natur og liv. Vi mødes ca. én gang om ugen i tre timers tid om eftermiddagen, oftest fra kl. 15-18, hvor vi arbejder i haven og hygger os. Vi er en selvstændig gruppe, der tager initiativ til opgaverne i haven og planlægger vores møder. Vi får god sparring og hjælp fra husets ejendomsansvarlige. Alle frivillige kommunikerer via et intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion. Ligeledes deltager frivillige i uddannelse og udvalgte møder i Danner.

Vi opfordrer kvinder i alle aldre og med diverse baggrunde at søge. Din faglige baggrund er ikke afgørende, og grønne fingre er noget, man får hen ad vejen. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde i haven. 

Er du interesseret og kan du genkende dig selv i ovenstående? - Så send en kortfattet ansøgning til vores frivilligkoordinator her

Skriv om dig selv og din lyst til at bidrage til Danners havearbejde. Ansøgningsfrist d. 26/2 2020. Udvalgte ansøgere vil blive inviteret til grupperekrutteringssamtaler d. 4/3 2020, og nye frivillige vil blive sidemandsoplært af erfarne frivillige. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Vi styrker kvinder, er ambitiøse og som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet, blander vi os i samfundsdebaten. Læs mere om os her!
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.