Gå forrest med respekt og kærlighed

Måske nåede du ikke at høre Danners direktør Lisbeth Jessens tale til Womens March i København? Læs talen her, og se billeder fra marchen, hvor omkring 5000 mennesker deltog.
23. januar 2017

Lisbeth Jessens tale: Vi hæver i dag stemmen for de 33.000 kvinder og lige så mange børn, der hvert år udsættes for vold i Danmark. De har brug for, at vi står sammen i solidaritet og kæmper for deres ret til et trygt og sikkert liv. Også ude i verden er vold mod kvinder et kæmpe problem – og de har brug for os. Aldrig har verden haft så mange kvinder på flugt fra krig og katastrofer som nu. Samtidig har vi som samfund aldrig haft bedre muligheder for at beskytte dem – økonomisk, socialt og politisk. Alligevel oplever kvinder på flugt en total mangel på beskyttelse. Kvinder fra Syrien må flygte alene med deres børn på armen, fordi de risikerer døden, hvis de bliver. Og kvinder fra Irak er truet af terrorister og et patriarkalsk kvindesyn, som er livsfarligt for dem. De kan ikke selv vælge deres tilholdssted, hvis de vil overleve. Tænk hvis det var en af os!

Kvinder på flugt er trippelt udsatte: De mangler beskyttelse og en modtagehavn som flygtninge, under deres flugt bliver mange udsat for vold og voldtægt, og for dem alle gælder, at de rammes af den globale tendens til at negligere kvinders rettigheder. Det er helt forkert

Disse kvinder skal beskyttes, det er både i vores og deres interesse. Beskyttelsen af kvinders rettigheder globalt er en af de største garantier for stabilitet og social sammenhængskraft.

Derfor står vi i dag her som borgere for at sige til vores politikere: Beskyt kvinder, der er udsat for vold og livstruende situationer. Der er brug for respekt for menneskerettigheder og de konventioner, der sikrer at udsatte mennesker bliver inkluderet og hjulpet.

Det er så nemt at tale om dét, der splitter os; de anti-demokratiske kræfter, når nogen vælger at sprede eller tro på falske og fordrejede nyheder på Facebook. Nyheder som skabes for at puste ild i den frygt, nogen bygger politik på. For mange følelsesladede debatter får lov at styre den offentlige samtale. Lad os få fokus tilbage på fakta.

Fakta er, at vi i dag marcherer i over 600 byer over hele verden, fordi vi har fået nok af den uforudsigelighed og mangel på fakta og medmenneskelighed, som præger visse politikere. Det gør verden til et mindre sikkert sted at bo - og katastrofalt for det individ, hvis rettigheder krænkes og tilsidesættes. 

Lad os stå sammen for at beskytte de voldsudsatte. Lad os stå sammen i respekt for hinanden. Lad os stå sammen i kærlighed og respekt, fordi kærlighed og respekt forener på tværs af kulturer, kontinenter og køn.

Yesterday in Washington Donald Trump said; America first – today here in Copenhagen we say – let people come first…. In equality, respect and love.