»GIV OS RESPEKT OG RETFÆRDIGHED!«

Ny grundig rapport fra Amnesty viser at kvindelige voldtægtsoverlevere har svær adgang til retfærdighed i den europæiske region, også i Danmark. Danner er blandt kilderne i rapporten, og vi roser Amnesty for denne vigtige rapport.
5. marts 2019

Sammen med Amnesty og en række andre stærke aktører er vi i Danner stolte af at tage et opgør med kønsstereotyper og straffrihed for voldtægt i Danmark. Det gør vi ved at sige 'Let's talk about Yes', og vi anbefaler en samtykke-baseret voldtægtslovgivning i Danmark, som en del af vejen til større retfærdighed for kvinder, der har været udsat voldtægt af en partner, en bekendt eller en tilfældig voldtægtsmand. På langt sigt vil en mere progressiv myndighedspraksis og nuanceret tilgang til voldtægter være med til at nedbringe antallet af voldtægter - og forhåbentlig helt stoppe dem.

Udpluk fra rapporten:

Hvert år bliver omkring 5.100 kvinder udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i Danmark, ifølge tal fra Justitsministeriet. Forskning fra Syddansk Universitet vurderer, at tallet kan have været så højt som 24.000 i 2017. Alligevel blev kun 890 voldtægter anmeldt til politiet ifølge statistikken fra samme år; af disse blev 535 retsforfulgt, og kun 94 endte med domfældelse. 


Billedet af udbredt seksuel vold og den medfølgende straffrihed står i skarp kontrast til Danmarks høje score på ligestillingsområdet i mange andre sammenhænge. For eksempel lå Danmark i 2017 på en andenplads lige efter Sverige i kønsligestillingsindekset (Gender Equality Index), som undersøger områder såsom arbejde, penge og sundhed. I Danmark er der en udbredt forestilling om, at der er fuld kønsligestilling, men denne rapport viser, at de danske myndigheder har et stykke vej endnu, hvis Danmark skal kunne leve op til det positive image. 

Læs hele Amnesty's rapport GIV OS RESPEKT OG RETFÆRDIGHED her.


Denne rapport bygger på Amnesty Internationals feltforskning i Danmark, samt på skrivebordsforskning foretaget mellem marts 2018 og januar 2019. Forskerne interviewede 18 kvinder og piger over 15 år i Aarhus, København og Fredericia, 11 repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer, to jurister, en juraprofessor, tre repræsentanter fra Det Kriminalpræventive Råd og to eksperter fra Center for Voldtægtsofre i Aarhus og Center for Seksuelle Overgreb i København. Amnesty International afholdt også møder med 11 repræsentanter for relevante myndigheder. 

...

Rapporten peger også på andre huller i lovgivningen; for eksempel er oral penetrering ikke medtaget i hverken lovgivning eller i de relaterede retningslinjer for anklagemyndigheden. Desuden overholder Danmark ikke alle Istanbulkonventionens bestemmelser om skærpende omstændigheder. Straffeloven bør revideres for at sikre, at den tager højde for skærpende omstændigheder såsom seksuel vold mod en nuværende eller tidligere partner og seksuel vold i form af magtmisbrug på for eksempel ungdomsinstitutioner eller psykiatriske afdelinger. 
Rapporten viser desuden, at der foruden lovændringer er et behov for, at ofrene får en markant bedre behandling igennem samtlige stadier af retsprocessen. Indenfor de sidste par år har de danske myndigheder, med Justitsministerens lancering af handlingsplanen: »Respekt for voldtægtsofre« fra 2016, taget glædelige skridt til at få undersøgt de mange voldtægtssager, der aldrig kommer for retten, samt til at forbedre politiets håndtering af voldtægt.

I praksis finder overlevere dog ofte anmeldelsesprocessen og dens efterdønninger voldsomt traumatiserende, især når de møder upassende spørgsmål, fejlbehæftet efterforskning og utilstrækkelig kommunikation. Mange mødes med nedladende holdninger, offerbebrejdelse (victim blaming) og fordomme, der er påvirket af kønsstereotyper og myter om voldtægt. 
 

Se mere på www.amnesty.dk


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.