Godt nyt til kvinder på krisecenter: I får ret til psykologhjælp

Endelig! De seneste to år har Danner arbejdet for, at kvinder på krisecenter får ret psykologhjælp. Halvdelen af kvinder på krisecenter har PTSD-symptomer. Uden psykologhjælp efterlades kvinderne reelt i et mørke af dårlig livskvalitet. Ny lov på vej.
30. januar 2020

Mere end 17.000 danskere har skrevet under på, Danners opfordring til politikerne om at sikre kvinder på krisecenter ret til psykologhjælp. Og opfordringen er blevet hørt af regeringen og dens støttepartier.

Lovforslaget, som lige nu er i høring hos forskellige aktører, blandt andre Danner, lægger op til et nyt stykke i Serviceloven:

§109, stk 9: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ti timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1 (ophold på krisecenter, red.) Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Det er glædeligt at loven er på vej – og det vil uden tvivl være en kæmpe hjælp for de kvinder, der har været domineret af destruktiv adfærd, og nu skal finde nye vaner og måder at tackle hverdagen på. Vi ved rigtig meget om hvor traumatiserende og invaliderende partnervold er, og derfor er den korrekte støtte og psykologhjælp vigtig, siger Susanne Lamhauge, leder af Danners krisecenter.

I Danners underskriftsindsamling ’Psykologhjælp til alle’, kan du læse mere om, hvorfor netop denne hjælp er vigtig. Og du kan stadig nå at skrive under, hvis du ikke har gjort det. For vi opretholder underskriftsindsamlingen, indtil loven er vedtaget.

Psykisk trivsel kortlægges

En p.hd.-forsker er netop nu tilknyttet Danner, som i samarbejde med Syddansk Universitet skal skabe mere viden om, hvordan vold påvirker kvinders psykiske og sociale trivsel. De foreløbige resultater viser, at forekomsten af PTSD-symptomer er stor – altså samme traume-symptomer, som soldater der har været i krig. Her kan du læse mere om kortlægningen af psykisk trivsel hos kvinder på krisecenter.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli i år, hvilket betyder at kvinder, som er indskrevet på et krisecenter fra den dato og frem, skal tilbydes psykologhjælp. Hvert år flytter omkring 1800 kvinder og 2000 børn fra et krisecenter. Børn er allerede sikret retten til psykologhjælp via serviceloven.