Grotesk at vi må afvise kvinder

Ny årsstatistik for krisecentre: Kommunerne og staten lever ikke op til deres ansvar i Serviceloven om at kunne tilbyde alle voldsudsatte kvinder beskyttelse. Dermed bryder Danmark også Istanbulkonventionen.
15. december 2016

Socialstyrelsens årsstatistik for kvindekrisecentre i Danmark er offentliggjort den 15. december 2016.

Udvalgte nøgletal for årsstatistikken 2016 på krisecentrene:

  • Antal henvendelser om ledig plads: 7054
  • Andel af afviste: 54% - dvs. 46% har fået plads eller er henvist til andet tilbud
  • Belægningsprocent i gennemsnit: 89 (dækker over store regionale forskelle, se Danners eks. længere nede)
  • Antal fraflyttede: kvinder 1749, børn: 1643.
  • Andel af gengangere (mere end ét krisecenterophold i deres liv): kvinder 29 %, børn: 22%
  • Gennemsnitlig opholdslængde 71 dage for kvinder og for børn (en stigning siden 2013)

Det er grotesk, at vi må afvise mere end halvdelen af de kvinder, der henvender sig om en plads på et krisecenter. Presset på vores krisecentre er konstant højt og har været det i mange år, medarbejderne gør en kæmpe indsats, som ikke kan anerkendes nok. Faktum er dog, at Danmark svigter nogle af de allermest udsatte borgere ved at sende dem tilbage til det kaos og den utryghed, de ønsker hjælp til at bryde ud af, siger Lene Johannesson, formand for LOKK, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

33.000 kvinder bliver hvert år udsat for fysisk partnervold. I løbet af et år bor knap 2000 kvinder på krisecentrene, hvor de får omsorg og støtte til at nye kræfter til hverdagens udfordringer. Samtidig lever 31.000 kvinder altså med vold i deres liv, uden at der er et lovfæstet tilbud til dem, hvor de kan få hjælp til at komme ud af det voldelige forhold.

Det er kommunernes ansvar at tilbyde alle kvinder beskyttelse, såfremt de er udsat for vold. Det ansvar lever kommunerne – og dermed staten – ikke op til. Jeg har to opfordringer til politikerne; på den korte bane er der brug for flere krisecenterpladser, på den lange bane skal der vedtages en lov, der sikrer ambulant og specialiseret tilbud til alle kvinder, der er i farezonen for at skulle flytte på krisecenter. Ellers får vi ikke nedbragt antallet af kvinder, der er udsat for vold, og vi får ikke lettet presset på krisecentrene, siger Lene Johannesson, formand for LOKK.

Det nyeste SATS-puljeforlig har gode takter om at styrke den nationale viden om vold, psykologisk efterværn til voldsudsatte og tilbud om ambulant rådgivning via en privat NGO. Vi skal bare huske på, et SATS-puljeforlig kun varer i fire år og der er brug for permanente løsninger, hvis vi vil vold mod kvinder og børn til livs, siger Lene Johannesson, formand for LOKK, som desuden opfordrer til at årsstatistikken ikke udkommer i december, men om foråret, hvor tallene er nogenlunde nutidige.

Eksempel fra Danners krisecenter

Danner er et af de 43 krisecentre, som er medlem af LOKK. Her er billedet værre end landsgennemsnittet. Hele 85 % af de kvinder, der har henvendt sig om en plads har Danner måttet afvise uden at kunne henvise dem til et andet tilbud. Kun 4% er blevet henvist videre, mens 11% har fået en plads.

Det kan være livsfarligt for en kvinde at forlade en voldelig mand, derfor er vi dybt bekymrede hver gang vi må afvise en kvinde, idet det farligste periode er cirka tre uger efter, at hun har forladt ham. Desuden ved vi, hvor vigtigt det er ikke at afvise kvinden første gang hun henvender sig, idet hun måske har været flere år om at finde det mod, der skal til for at komme hertil. Det mod finder hun måske ikke igen, hvis hun bliver afvist, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Læs årsstatistikken her: http://www.lokk.dk/Viden-om-vold/Rapporter-og-publikationer/Statistikker/

For yderligere kommentarer kontakt formand for LOKK Lene Johannesson på 3131 4457

eller Henriette Winther, senior rådgiver for Danner, 30785862

Se evt Socialstyrelsens egen tekst om lanceringen her: http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/ny-arsstatistik-om-kvinder-og-born-pa-krisecentre-1