Ikke en dag uden: ”Nej desværre, vi har ingen ledige pladser”

Lærke er socialrådgiver hos Danner. Hver eneste dag er hun i dialog med voldsudsatte kvinder, der har akut behov for hjælp. Og med en belægningsprocent på 99 er det sjældent, der er plads netop, når kvinderne banker på krisecentrets dør eller ringer ind.
1. maj 2018

”Når en kvinde henvender sig til os, forsøger vi at afdækkevoldens form samt mønster, og hvilke behov hun har. Nogle har akut brug for beskyttelse, og vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe videre fx til andet krisecenter, hvis vi ikke har plads her hos Danner,” siger Lærke.

Skriv under i dag

Hensynet til børnene begrænser mobilitet
Hun forklarer, at en sikkerhedsplan også kan bestå i et kortere ophold hos en i kvindens netværk, alternativt kan der være hjælp at hente hos nogle kommuner. For mange kvinder har det også betydning, at krisecenterpladsen ikke er alt for langt væk fra deres lokalmiljø pga. netværk og arbejdsplads samt eventuelle børns institutioner og skoler.

Daglig frustration
”Det er selvfølgelig frustrerende ikke at kunne tilbyde plads til de kvinder, der tydeligt har behovet. Det er jo ofte kvinder, der har taget tilløb til at bryde med volden i rigtig lang tid og som har været udsat for vold i flere år,” siger Lærke.

Efterspørger rådgivning
Andre kvinder har ikke lyst til, er ikke klar til eller har ikke mulighed for at flytte på krisecenter og søger rådgivning og hjælp til få overblik deres situation.

”Nogle kommer eller ringer i første omgang for at få råd og vejledning til at komme ud at voldeligt forhold. Andre skal tage langt tilløb. Ofte handler det om, at voldsudsatte kvinder mister overblik deres livssituation og bliver handlingslammet. Deres selvværd er helt i bund, og de tror ikke på, at de kan komme ud af volden. Deres grænser overskrides gang på gang, volden normaliseres og eskalere ofte over tid. De har brug for en vej ud, men kan ikke selv finde den,” siger Lærke.

Hjælp til flere voldudsatte kvinder – skriv under
I disse mange tilfælde ville det give god mening med en ambulant behandling som alternativ til en krisecenterplads. Er du enig så skriv under på, at der skal oprettes flere krisecenterpladser og gives mere hjælp til flere voldsudsatte kvinder og børn. Skriv under nu.

 

26. marts 2018
Den seneste opgørelse for kvinder, der er fraflyttet Danners krisecenter i 2017 er opgjort. I alt boede 62 kvinder, og 53 børn på krisecenteret, hvor de fik støtte og rådgivning.
20. december 2017
Ved udgangen af 2017 udgiver Socialstyrelsen endelig 2016-tallene for kvindekrisecentre. Tallene afslører, at hjælpen til voldsudsatte kvinder og deres børn er mangelfuld eller ikke eksisterende

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt