Ingen skal leve i isolation i Danmark

Danner bygger bro til kvinder i Danmark med minoritetsbaggrund.
11. september 2017

Af Henriette Winther, Danner

Vi holder målrettede informationsmøder rundt i landet, laver tematiske videoer til sociale medier og giver individuel rådgivning til kvinder, der oplever vold, negativ social kontrol og tvang i deres ægteskaber eller nære relationer. 

Fysisk og psykisk vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er med til at isolere disse kvinder. Hvad enten de kommer hertil som flygtninge, au pairs eller er blevet familiesammenført gælder, at de ofte har flere barrierer, de skal bryde for at kunne fungere frit og selvstændigt. 

Det kan være barrierer som sprogvanskeligheder, manglende kendskab til systemet, kulturelle barrierer for at bryde med volden, manglende netværk eller at de er afhængige af deres partner eller den, der udøver volden.

Danners to specialkonsulenter Therese Christensen og Kefa Abu Ras møder disse kvinder, hjælper dem og oplyser dem om deres rettigheder. Det gør de via Danners særlige indsats Fra isolation til social integration

- Vi kender til flere sager, hvor kvinden ikke tør forlade ham. Indadtil kan hun føle skyld og skam over måske at være blevet voldtaget, slået eller truet, og det dræner hende for energi. Samtidig kan hun have fået at vide af voldsudøveren, at hvis hun fortæller om hændelserne, så kommer politiet og smider hende ud af landet.  Kvinderne tør ikke løbe den risiko, og desværre bliver nogle i volden i årevis og den nedbryder dem, siger Therese Christensen, specialkonsulent i Danner med stort kendskab til migration og forhold, der vedrører herboende filippinere og sydøstasiater. 

- Vi fortæller kvinderne om deres rettigheder. Når de forstår, hvordan de kan gøre sig økonomisk uafhængige, og at de kan sige fra over for mandens vold, så er de på vej ud af volden, siger Kefa Abu Ras, specialkonsulent i Danner. Hun er brobygger mellem etniske minoriteter og det danske system, hun har særlig viden om patriarkalske normer og de problemer såkaldt æresrelateret vold og kontrol fører med sig. 

Kvinder, der lever i isolation og er udsat for vold i hjemmet, er i en særlig risiko-zone for dårlig livskvalitet og mistrivsel. Ikke alene bliver deres menneskerettigheder krænket, Danmark har også skrevet under på Istanbulkonventionen, hvor vi forpligter os til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder – uanset opholdsgrundlag. Et vigtigt tiltag er at bryde disse kvinders isolation, både for deres egen skyld og for deres eventuelle børns skyld. Hvis ikke, risikerer vi at børnene vil gentage de dårlige vaner som voksne.

Danners indsats Fra isolation til social integration er støttet af Det Obelske Familiefond, og den løber frem til udgangen af 2018.

 

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt