Invitation til debat om kvinder migration og udsathed for vold

Ny rapport fra Danner viser særlige problematikker for voldsudsatte migrantkvinder, som hidtil ikke er blevet belyst. Kom til lancering af rapporten og få den nyeste viden fra forskere og praktikere. UDSOLGT!
10. august 2018

Globalt er 1 ud af 3 kvinder udsat for vold. Skam og frygt forhindrer kvinderne i at stå frem med deres erfaringer. FN sætter med den globale kampagne #hearmetoo fokus på voldsudsatte kvinders personlige historier. Kampagnen starter den 25. november og løber over 16 dage. Formålet er at stoppe den globale epidemi af vold mod kvinder og dele erfaringer med hvorledes vi sammen kan bekæmpe volden.

Danner har siden 2012 inviteret herboende migrantkvinder til dialogmøder for at dele viden om vold, ligestilling og mulighederne for at få hjælp i tilfælde af vold. Ofte går kvinderne under myndighedernes radar, der er derfor ikke meget viden om deres udsathed. Gennem den opsøgende indsats er det lykkedes at få kontakt til migrantkvinder fra hele verden, som af meget forskellige årsager er kommet til Danmark. Arbejde, uddannelse, familiesammenføring eller flugt fra krig er blandt årsagerne. I mødet med kvinderne tegner der sig ikke blot et billede af en særlig udsathed i forhold til vold, men også en lang række barrierer som forhindrer kvinderne i at bryde med vold. 

Af denne grund lancerer Danner rapporten 'Vold mod migrantkvinder i Danmark' den 26. november ved et særligt eftermiddagsmøde med forskere og praktikere, som videregiver deres viden om migrantkvinders udsathed i forhold til vold. Hvem er kvinderne? Hvilken type vold er de udsat for? Hvem er voldsudøveren? Og vigtigst af alt hvad kan vi gøre for at sikre, at kvinderne kan bryde med volden?
 
 Program den 26. november kl. 14-16

•    Velkomst ved Danners direktør Lisbeth Jessen
•    Erfaringer fra Danners opsøgende arbejde blandt herboende voldsudsatte migrantkvinder. Oplæg v/ Anna Bundgaard konsulent, Danner
•    Erfaringer fra Reden Internationals opsøgende arbejde blandt udenlandske kvinder i prostitution. Oplæg v/ Kira West Forstander, Reden International
•    Hvorledes kan migrationsperspektivet forklare kvindernes udsathed?  Interview med Sine Plambech, Seniorforsker DIIS
 
Paneldebat: Kira West (Reden International), Sine Plambech (DIIS), Therese Christensen (Danner) og Anna-Maria Mosekilde (Danner)
 
Moderator: Anita Frank Goth
 
Sted: Danner, Nansensgade 1, København K
 
UDSOLGT!

For offentligheden er der få billetter til rådighed til en pris af 100 kroner, som bedes indbetalt via MobilePay EFTER bekræftelse.

 


 

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

30. juli 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.