Lisbeth Jessen afgående direktør og Mette Marie Yde, vicedirektør i Danner, kommende kons. direktør

Lisbeth Jessen fratræder som direktør til januar

Efter fem gode år som direktør for Danner har Lisbeth Jessen valgt at søge nye udfordringer som direktør i Anti Doping Danmark. Vicedirektør Mette Marie Yde konstitueres som direktør pr 1. februar 2022.
2. december 2021

- Lisbeth Jessen er blevet synonym med Danner, og hun har arbejdet målrettet for at bryde tabu om vold mod kvinder og stoppe kønsbaseret vold. Fra tidlig morgenstund til sen aftentime har hun altid stået klar og ageret stemme for nogle af de mest udsatte i vores samfund. Jeg ønsker Lisbeth al mulig held og lykke fremover. Samtidig glæder jeg mig over, at vi i Danner har en dygtig vicedirektør i Mette Marie Yde, som heldigvis har sagt ja til at være konstitueret direktør, indtil vi har fundet en permanent løsning på direktørposten, siger Vibeke Abel, bestyrelsesforkvinde i Danner. 

- De seneste fem år har været nogen af de mest spændende og lærerige i mit arbejdsliv, men nu er det rigtige tidspunkt kommet for mig til at slutte. Det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med ansatte og frivillige i Danner, som hver og én bidrager til at løse praktiske og faglige udfordringer. Jeg er glad for alle de ting, vi som hold har skabt sammen både nationalt og internationalt, siger Lisbeth Jessen, afgående direktør i Danner.

En af de stærkeste stemmer

Lisbeth Jessen har som medlem af Justitsministeriets ekspertpanel for bekæmpelse af seksuelle krænkelser, som bestyrelsesformand i Lev Uden Vold, som bestyrelsesmedlem i Selveje Danmark og meget mere arbejdet på de strukturelle linjer for en større anerkendelse af krisecentrenes viden og kvinderettighedsbevægelsens arbejde for netop at bekæmpe kønsbaseret vold og sikre ligeværd mellem kønnene. Det arbejde rækker langt ind i de juridiske systemer, og det er med Lisbeth Jessen som direktør for Danner, at organisationen har været en af de stærkeste stemmer for at opnå en kriminalisering af psykisk vold og en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse – selvfølgelig i partnerskab med andre gode kræfter.

Internt i Danner har Lisbeth Jessen været en afholdt leder, som sammen med de cirka 50 ansatte og 180 frivillige blandt andet har sikret ro omkring økonomi, vedtægter og en flerårig strategi. 31. januar 2021 takker hun af som direktør, og samtidig bliver vicedirektør Mette Marie Yde konstitueret direktør i Danner.

- Jeg vil gerne ønske Lisbeth tillykke med det nye job. Det er klart, at det er vemodigt for Danner at skulle sige farvel til vores direktør. Lisbeth er både en inspirerende leder og en utrolig afholdt kollega. Heldigvis er Lisbeth hos lidt endnu, så de kommende par måneder vil vi bruge på at kalibrere organisationen. Uanset direktør vil Danner fortsat være en stærk feministisk aktør, som man kan regne med i både det politiske landskab og i civilsamfundet, siger Mette Marie Yde, vicedirektør og pr. 1. februar 2022 konstitueret direktør i Danner.

For yderligere oplysninger 

Lisbeth Jessen, afgående direktør for Danner - mobil 30785848
Mette Marie Yde, vicedirektør og kons. direktør pr 1.2.22 – mobil 30785860