Karen Ellemann, svigt ikke voldsramte kvinder

Under Politikens overskrift 'Regeringen svigter voldsramte kvinder' har Danner sammen med seks andre krisecentre skrevet et åbent brev til Karen Ellemann. Bragt i Politiken den 8. november.
8. november 2016

Kære Karen Ellemann, svigt ikke de voldsramte kvinder!

Lige nu er der voldsramte kvinder i Danmark, som ikke får den hjælp, de har brug for, fordi der ikke er plads på landets krisecentre. Vi må afvise dem velvidende, at de risikerer at stå i en farlig, måske endda livstruende situation. Og antallet af voldsramte kvinder, der er blevet afvist, fordi de ikke har kunnet få en plads på et krisecenter, er stigende.

Karen Ellemann, du synes ikke at anerkende, at der mangler krisecenterpladser til voldsramte kvinder. Du har udtalt, at når den gennemsnitlige belægningsprocent er på 89 procent på landets krisecentre, så er der ikke pladsmangel. Men der må vi korrigere, for en så høj belægningsprocent fortæller netop, at det i alt for mange dage, uger, måneder om året ikke er muligt at komme på krisecenter. Det farligste øjeblik for en voldsramt kvinde er, når hun forlader sin voldelige partner. Hvor mange dage, uger, måneder med nul krisecenterpladser i Danmark har vi råd til?

Karen Ellemann, vi har hørt dig sige, at vi skal blive bedre til at forebygge vold. Det er vi meget enige i. Du vil skabe en forebyggelsesindsats, der handler om jobtræning og uddannelse, som skal indgå i de kommende satspuljeforhandlinger. Tror du virkelig på, at det vil gavne de voldsramte kvinder mere end flere krisecenterpladser og specialiseret støtte og rådgivning?

Forebyggelse er altid godt, det vil vi gerne støtte op om. Men igen må vi korrigere dig. For det er ikke kun i arbejdsløse og ufaglærte familier, at volden foregår. Lønarbejde og uddannelse stopper ikke partnervold. Professionel hjælp på et krisecenter gør.

Om få måneder må krisecentrenes paraplyorganisation LOKKs sekretariat lukke, da de ikke længere modtager offentlig støtte. Ud over, at man lukker et gedigent fagligt udviklings fællesskab og vidensbank for krisecentrene på voldsområdet og en aktiv samarbejdspartner og formidler mellem krisecentrene og stat og kommune, lukker og slukker man også krisecentrenes interne pladsoversigt. Denne pladsoversigt er et vitalt redskab, når vi på krisecentrene står med en voldsramt kvinde, vi ikke selv har plads til. For her kan vi hurtigt skabe overblik og sende kvinden og hendes eventuelle børn sikkert af sted til en ledig plads et andet sted i landet.

Karen Ellemann, problemet klares ikke ved, at der oprettes en offentligt styret pladsoversigt, hvis det er dét, du har i tankerne. En ny pladsanvisning, der bliver drevet af kommunerne eller Socialstyrelsen og dermed åbnes for offentligt ansatte indenfor kommunale forvaltninger og politiet, vil udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko for de kvinder, der flygter på krisecenter. Som vi har nævnt, så er det ikke kun de arbejdsløse og uuddannede, der bliver udsat for partnervold. Vold i familien foregår også blandt offentligt ansatte. Adgangen til pladsoversigten vil således blive et ”fint” opsporingsredskab, når en voldsramt kvinde flygter på krisecenter - så er det jo blot at se, hvor der ikke længere er et ledigt værelse. Med en offentlig pladsanvisning kan krisecentrene ikke længere beskytte kvinderne. Det er derfor afgørende, at pladsoversigten forbliver en intern, lukket enhed under krisecentrene.

Som krisecenterpersonale; socialrådgivere, psykologer, pædagoger og dedikerede frivillige sender vi derfor et opråb til dig som minister for vores område. Lyt til os!

Vores voldsfaglighed betyder, at vi ikke tror på en forebyggelsesindsats, der kun indeholder jobtræning og uddannelse, - der skal specialiseret støtte og kendskab til voldens nedbrydende mekanismer til.

Vi ved, hvordan vold nedbryder mennesker. Vores faglige viden betyder, at voldsramte kvinder kommer til os og bliver set og forstået. Vi hjælper den enkelte kvinde til at slippe sine forsvarsværker og tro på sig selv. Vi støtter hende, til hun begynder at finde fodfæstet i tilværelsen igen.

Vi står vagt om omsorg og faglighed på landets krisecentre. Vi er optaget af beskyttelse, retssikkerhed og rekonvalescens. Vi gør altid vores ypperste for de kvinder, der banker på vores dør. Men det er ikke altid nok.  Vi har derfor brug for en minister, som tænker socialpolitisk. Med vores faglighed og din vilje kan vi skabe tryghed for de voldsramte kvinder, der søger vores støtte. Ved en fælles indsats kan vi nedbringe partnervold.

Kære Karen Ellemann, svigt ikke de voldsramte kvinder. Støt dem!

Med venlig hilsen

7 sjællandske krisecentre: Danner, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Hellerup Krisecenter, Ringsted Krisecenter, Holbæk Krisecenter Medusa, Kvindehjemmet på Jagtvej og Kvindehuset i Lyngby