Krigstraumer påvirker parforholdet

Traumer fra krige er en medvirkende faktor til vold i et parforhold, når parret migrerer til et andet land. Studier fra Canada peger på fire forhold, vi skal lære af, for at undgå partnervold blandt migrerende par.
26. januar 2017

En del kvinder, som ikke tidligere har levet i et voldeligt forhold, oplever store udfordringer, når de migrerer til et andet land sammen med deres mand. Udfordringerne i det nye land kombineret med deres ofte traumatiske oplevelser i hjemlandet gør, at parforhold kan udvikle sig skævt og i værste tilfælde ende med partnervold. Det viser internationale studier fra Canada baseret på tamiller, som flygtede fra Sri Lanka i 80’erne og 90’erne.

Studierne er baseret på kvinders fortællinger om partnervolden og  peger på de risikofaktorer, som har været med til at starte volden, efter parret er emigreret til et nyt land.

  • Bearbejd traumerne. Kvinderne beretter om, at krigstraumer er med til at ændre parforholdet. Traumerne sætter sine spor i form af lavere stresstærskel, større intolerance, angst og depressioner – og det har ført til at mændene i forholdene er blevet voldelige. Traumer fra krig er derfor e en vigtig faktor, når et parfold blandt flygtninge og migranter udvikler sig voldeligt.
  • Opbyg eller fasthold socialt netværk. Derudover er sociale forandringer medvirkende til konflikter i parforholdet. Her peger kvinderne på, at manglende kontakt til lokalsamfundet og mangel på socialt netværk og manglende familie kan skabe usikkerhed og konflikter.  
  • Bryd patriarkalske normer. Den ændrede status i både mænds og kvinders økonomi og sociale tilhørsforhold kan også være udslagsgivende for begyndende vold. Hvis migranterne kommer fra patriarkalske systemer vil manden ofte føle at hans magtposition bliver udfordret, når parrets sociale og økonomiske status ændrer sig. Kvinden i forholdet skal være opmærksom på at ligegyldigt om det er manden eller kvinden der får et job, så kan manden bruge det til platform for vold. Har han selv job, kan han enten føle sig overlegen eller udnytte, at kvinden lever et isoleret liv. Er det kvinden som begynder at arbejde, så bliver hans magtposition som forsørgeren udfordret, og det kan – ifølge kvindernes erfaringer og fortællinger – udløse vold.
  • Oplys om vold. For at forebygge at kvindelige migranter bliver udsat for vold fra deres partner – eller fra andre – er viden om vold essentiel. Denn internationale forskning belyser, at jo mere oplysning kvinderne har om voldens væsen og deres egne rettigheder, jo bedre er de til at modstå volden, og dermed ender færre kvinder i voldelige forhold.