Marwa Brinis, socialarbejder / Fatma Zahra, coach

Lærer kvinderne at kende voldens cirkler

Psykologhjælp, andre kvinders oplevelser og oplysning om rettigheder er vigtig, for at voldsudsatte kvinder på tunesisk krisecenter lærer voldens udtryksformer at kende.
19. februar 2017

Når de har forstået voldens cirkler – fx når en mand igen og igen siger undskyld og lover bedring, men stadig er voldelig – så bliver de i stand til at sige fra. 

Af Henriette Winther

Når en kvinde flytter ind på kvindekrisecenteret Tamkin i Tunesien, er det vigtigst at hun får nogle redskaber til at finde ind i en ny og mere selvstændig hverdag uden vold. Det samme gør sig gældende, når man flytter ind på et krisecenter i Danmark. Danner samarbejder med kvindeorganisationer og kvinderettighedsorganisationer flere steder i verden. Både i Grønland, Afghanistan og Tunesien.

 - En del af kvinderne er blevet forladt som børn. De har ofte ikke særlig stærke bånd til deres familier. Vi må erkende, at disse kvinder ikke altid er gode til at tage vare på deres børn. En kom ind med et ti-årigt barn, som stadig kun fik flydende kost, fortæller Salva Kennou leder af AFTUD, der driver Tamkin krisecenter i Tunesien.

LÆS OGSÅ: ÅREVIS AF FORTIELSE OM VOLD BRAGTE DEM HERTIL

Tamkin, som betyder ’styrke tillid til egne kræfter,’ åbnede i januar 2016, og er det første krisecenter med statslig støtte i landet. De fleste kvinder har været udsat for både psykisk og fysisk vold, og de bor her med deres børn, eller de har en på vej i maven. Tamkin har udviklet en række tilbud, som er en grundsten, for at kvinderne kan komme ud af voldens cirkler og lære at træffe flere selvstændige og sunde valg.

- Vi afholder aktiviteter, som får deres opmærksomhed og uddanner dem. Vi ser mange kvinder, som har meget lidt viden om deres egne og deres børns rettigheder og muligheder. Vi taler blandt andet om prævention, sikker sex og retten til egen krop. I samarbejde med de tilknyttede psykologer planlægger vi emnerne, som vi skal tale om i den kommende uge, og forandringen er meget tydelig, når kvinderne følger med i undervisningen, siger Marwa Brinis, som er socialarbejder på krisecenteret. 

Hun deler aktiviteterne op i tre: oplysningsaktiviteter, praktisk hjælp og lørdagsundervisning.

Oplysningsaktiviteterne handler især om;

 • Kvinders og børns rettigheder og muligheder
 • Prævention og sikker sex
 • Relationer til børnene
 • Selvtillid og hjælp til at træffe egne beslutninger

Praktisk hjælp handler især om:

 • Hjælp til at spare penge op
 • Oplysning om gode kostvaner
 • Hjælp til at købe og indtage eventuel medicin
 • Sundhedspleje af børn
 • Familie-terapi, når både kvinden og manden vil

Lørdags-undervisning handler især om:

 • Styr på privatøkonomien
 • Planlægning af ’livsprojekt’
 • Hjælp til at skrive en jobansøgning
 • Hjælp til at besøge en mulig arbejdsgiver

Fatma Zahra der er coach og støtte til kvinderne supplerer:

- Vi holder også fester for kvinderne, for at de skal få noget andet at tænke på. Det kan være fødselsdage eller andre særlige lejligheder, som vi vælger at fejre, siger hun. 

De kvinder, der bor på krisecenteret har nogle langvarige voldelige forhold bag sig. Nogle vil helt sikkert gå tilbage til den voldelige mand, eller finde en ny voldelig mand, for hvis man ikke er meget bevidst om voldens cirkler kan man ikke altid selv styre, hvad det er for træk man skal søge uden om hos en partner. Flere af kvinderne har boet på krisecenteret af flere omgange, fordi det ikke gik med at vende tilbage til manden.

LÆS OGSÅ: ANSATTE STØTTER HINANDEN FOR IKKE AT GÅ NED MED FLAGET

- Kvinderne plejer at tro, at bare de er lidt væk fra ham, så bliver det bedre, når de kommer hjem til ham igen. Fx ringer han og siger undskyld og lover at forbedre sig, og så flytter hun tilbage til ham. Men et stykke tid efter kommer hun igen, fordi han ikke er stoppet og hun igen er helt nedbrudt. Til gengæld har hun lært voldscirklen at kende, og det er alfa og omega for at lære at sige nej næste gang, siger Salva Kennou, leder af AFRURD, der driver Tamkin krisecenteret.

For at kunne blive visiteret til at bo på krisecenteret Tamkin, der ligger en times kørsel uden for hovedstaden Tunis, skal man til høring hos organisationen Tanasef. Tanasef har også forbindelse til Kvindeministeriet, der skal betale en del af kvindens ophold på Tamkin.

- De kvinder, der flytter ind her har været gennem en screening hos en psykolog hos Tanasef. Hvis kvindens situation er alvorlig, og hun ikke har nogle steder at tage hen, så bliver hun henvist til os. Man kan også modtage vores rådgivningstilbud selvom de ikke flytter ind hos os. Endelig kommer kvinden også til en samtale hos Tanasef, når hun flytter ud herfra. På den måde er der overblik over kvindens aktuelle situation og hvilken gavn hun har fået af den rådgivning og undervisning hun har fået hos os, fortæller Marva Brinis, socialarbejder på Tamkin krisecenter.