#metoo bryder ikke tabu om vold mod etniske minoritetskvinder

"Tavshed har længe nok beskyttet overgrebsmænd. Lad os sikre at både mænd og kvinder lever i ligeværdige relationer – uanset etnicitet." Fælles debatlindlæg
25. november 2017

Af Uzma Ahmed, integrationsrådgiver, Khatera Parwani,  talskvinde Exitcirklen og leder af ExitMentor, Therese Christensen, specialkonsulent Danner, Kefa Abu Ras, specialkonsulent Danner, Ahmad Mahmoud, forfatter, Esma Birdi, direktør Institut for Integration, Anna Maria Mosekilde, videnskonsulent Danner, Anne Zacho Møller, videnskonsulent Daner

I dag, den 25. november er FN-dagen for udryddelse af vold mod kvinder – og der er brug for denne markering. Hver tredje kvinde i verden bliver udsat for vold eller voldtægt. Tager vi krænkelser og sexchikane med, så gør #metoo det åbenlyst, at vi har en overgrebskultur – også i Danmark. Der er dog en usynlig gruppe, hvor særlige barrierer hindrer dem i at stå frem og bryde tavsheden om en voldelig partner eller arbejdsgiver, nemlig kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Tavsheden har længe nok beskyttet overgrebsmændene, vi skal fremover sikre at både mænd og kvinder lever i ligeværdige relationer – uanset etnicitet.

De fleste kvinder har udviklet strategier for at håndtere grænseoverskridende mænd. Det er i sig selv skræmmende. For voldsudsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund gælder desuden, at de ofte er mere isolerede og ensomme end andre, ikke har økonomisk frihed, mangler kendskab til deres rettigheder samt viden om, hvem der kan og vil hjælpe dem med at bryde barriererne.

Blandt medier og meningsdannere oplever vi i disse år et hyperfokus på muslimske kvinder med mellemøstlig baggrund, når der bliver talt om social kontrol og vold i nære relationer. Det usynliggør ikke alene volden mod kvinder med andre minoritetsbaggrunde, det skaber også en unuanceret debat om hvad der forårsager volden, hvem der er udøveren, og hvad der skal gøres for at stoppe volden.

Vi skal sætte lys på at etniske minoritetskvinder er mangfoldige og har forskellige kulturer, religioner, national baggrund og opholdsstatus. Ud over den kendte gruppe med mellemøstlig baggrund, tæller de også f.eks:

  • nuværende au pairs fra Sydøstasien og Østeuropa
  • tidligere au pairs, som er blevet familiesammenførte med danske mænd
  • afrikanske kvinder med FN-kvoteflygtningestatus,
  • handlede sydamerikanske kvinder, der lever i prostitution
  • nyankommne kvinder, der er bosat på et dansk asylcenter

Disse kvinder er Danmark særligt forpligtet til at beskytte ifølge Istanbulkonventionen. Vi skal anerkende, at en kvinde med usikkert opholdsgrundlag og usikker økonomi kan være tilbøjelig til at søge beskyttelse hos en mand, da hun er mere udsat alene. Deres forhold er fra begyndelsen ikke ligeværdigt. Vi ser desværre talrige eksempler på at uligheden vokser over tid, og at vold og kontrol bliver en del af forholdet, så kvindens selvværd nedbrydes, og hun kommer til at leve i isolation.

#metoo har åbnet Pandoras æske for modige kvinders personlige fortællinger om sexchikane, krænkelser og voldtægter. Hvad gør vi for at bryde tavsheden om volden mod de etniske minoritetskvinder, som lever i isolation og på kanten af samfundet? Har man sproglige barrierer og manglende kendskab til sine rettigheder, så er det svært at bryde tavsheden. Hvis opholdstilladelsen eller forældremyndigheden desuden kommer i fare, så vælger de fleste naturligt nok at bide tænderne sammen og tie stille.

#metoo bryder altså ikke tavsheden for disse kvinder, vi skal derfor gøre noget særligt for at give dem en stemme, så også chikane, krænkelser og overgreb mod dem, bliver belyst og stoppet.

I stedet for at nedlægge integrationsrådene i flere danske kommuner, som vi ser nu, så bør det være enhver kommunes ambition at have en proaktiv integrationspolitik. I stedet for at spare på tolke-ydelser, som vi ser nu, så bør det være statens ambition, at enhver borger kan komme til orde uanset sproget. Når man skærer i tolkeydelserne, giver man reelt disse kvinder mundkurv på.

Afsenderne af dette debatindlæg er et sat i verden for at bryde tavsheden om vold mod etniske minoritetskvinder i Danmark. Vi er fagfolk og aktivister, som har bred berøringsflade med netop denne mangfoldige befolkningsgruppe. Tro os, når vi siger at de har brug for, at vi ser dem som de er; individer med drømme, håb og ressourcer.  Ens for kvinderne er dog, at det kan have store personlige konsekvenser for dem at bryde tavsheden om krænkelser og vold. Vi må derfor have kvindernes forskelligheder for øje, og samtidig udtænke løsningsforslag, der på en inkluderende måde nedbryder barrierene og inviterer dem ind i fællesskabet.

Det er vigtigt at flere aktører kommer på banen og bygger bro til etniske minoritetskvinder og –piger, som lever med vold og daglige krænkelser på arbejdspladsen eller de nære relationer. Vi skal anerkende, hvor nedbrydende og stigmatiserende, det er at blive krænket. Det er ikke den enkeltes ansvar at stå frem og sige ”metoo.” Vi skal i stedet sikre, at det er risikofrit at sige nej til krænkelser og overgreb. Det er indlysende, at vi som samfund skal bygge bro til disse kvinder og give dem en stemme. Derfor tænder vi lys for voldsudsatte kvinder i dag, både ved arrangementer i København og Odense og i vindueskarmen.

Skribenterne udgør et netværk af brobyggere til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som lever i isolation, kontrol og vold.

 

Læs også

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt