Migranter i svær omstilling til danske værdier

Mange par, som flygter til Danmark, har rødder i patriarkalske samfund, hvor der er stor forskel på mænd og kvinders rettigheder. Derfor kan det være en stor omvæltning for parrene at immigrere til Danmark, hvor der er mere ligestilling mellem kønnene.
16. januar 2017

Danske værdier bevæger sig ind hos både mandlige og kvindelige flygtninge og rykker ved deres traditionelle kønsroller. Det viser erfaringen hos den fremtrædende integrationsrådgiver Kefa Abu Ras, som har mere end 15 års erfaring med rådgivning af asylansøgere og arabiske minoriteter i Danmark.

”Mange asylansøgere kommer fra steder, hvor kvindens rolle er at tage sig af børnene og husholdningen, og manden er familiens eneste forsørger. Men i Danmark har deres roller ændret sig. Kvinderne skal på sprogkursus og til andre obligatoriske aktiviteter, hvilket betyder, at manden skal hjælpe til med børnene og i hjemmet,” siger Kefa Abu Ras. Hun er specialkonsulent i Vejen til Viden, som Danner og Kirkernes Integrationstjeneste driver. Vejen til Viden oplyser kvinder med minoritetsbaggrund om deres rettigheder. 

Både de mandlige og kvindelige asylansøgere og indvandrere oplever et kulturskifte, når de flytter til Danmark. De bliver mere bevidste om ligeværd og oplever, at danske normer omkring ligestilling bevæger sig helt ind i deres private hjem og rykker ved deres traditionelle kønsroller.

Kefa Abu Ras fortæller, at nogle af de kvindelige asylansøgere har oplevet et stort positivt kulturskifte ved at komme til Danmark, hvor de er begejstrede for den ligestillingskultur, der er i Danmark.

”De kvinder, jeg har talt med, er blevet bevidste om deres ret til selvbestemmelse. De kan finde på at sige: Min mand skal hjælpe til. Han skal ikke beslutte noget for mig. Her er der et system, hvor jeg skal involveres, hvis jeg ønsker at blive en del af samfundet,” fortæller Kefa Abu Ras.

De mandlige asylansøgere kan derimod have svært ved at acceptere overgangen til den danske kultur. Kefa Abu Ras oplever, at mændene har sværere ved at lægge den patriarkalske kultur bag sig, hvor mændene i høj grad er forsørgere og familieoverhoveder.

”Mange af kvinderne fortæller, at deres mænd begynder at bliver nervøse, når de ankommer til Danmark. Det skyldes bl.a., at de oplever, at det danske system fortæller dem, hvad de skal, og hvad de ikke skal. Derfor føler mange, at de mister deres personlighed. De synes ikke længere, at de kan bestemme over deres liv og deres familie, og magten har skiftet hænder fra manden til systemet.”

I oplysningsindsatsen ”Vejen til Viden” som Danner driver sammen med Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) bliver især kvinder med etnisk minoritetsbaggrund rådgivet om deres rettigheder og retten til at sige nej til vold. Som konsulent i Vejen til Viden møder Kefa Abu Ras rigtig mange mennesker ved de informationsmøder, hun afholder løbende under emnerne ligestilling mellem kønnene, vold og rettigheder.

I 2016 afholdt Kefa Abu Ras og Vejen til Viden info-møder på asylcentre for flygtninge for at oplyse om deres muligheder og opmærksomhedspunkter i forhold til at blive en del af det danske samfund, men samtidig holde fast i deres egen kultur.

”Vi forsøger at lære dem, hvordan man balancerer mellem to kulturer,” fortæller Kefa Abu Ras.