Nødkrisecenter København reddede kvinder og børn

I 2020 var Danner med til at oprette et særligt nødkrisecenter på grund af corona-nedlukningen. Nødkrisecentret hjalp nogle af de kvinder og børn, som måtte flygte fra deres hjem på grund af meget grov vold i perioden under nedlukningen.
10. december 2020

Et hemmeligt sted i København etablerede Danner et særligt krisecenter for de kvinder og børn, som måtte flygte fra deres hjem på grund af en voldelig partner eller far under corona-nedlukningen i foråret. Det gjorde vi sammen med Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet.

Krisecentrene vigtig hjælper

Når kommunale sagsbehandlere og andre i det offentlige system sendes i hjem fra arbejde for at isolere sig, så mister voldsudsatte kvinder de hjælpere, som de ellers kan række ud til, når situationen i hjemmet er for voldsom. Her bliver krisecentrene en nøgleaktør og vigtig hjælper, som kvinderne trygt han henvende sig til.På den baggrund blev det besluttet at oprette særlige nødkrisecentre under corona-nedlukningen i foråret, og det var en god beslutning. I de fire måneder, hvor Nødkrisecenter København, var åbent, boede der i alt 23 kvinder og 27 børn.

I Danner er vi ikke i tvivl om, at vi har reddet liv.

Volden har været livsfarlig for nogle af de kvinder, vi indlogerede. De havde været udsat for ekstraordinært grov og alvorlig vold. Al vold er selvfølgelig alvorlig, men ud over at være forslåede, havde flere af kvinderne oplevet kvælertag og dødstrusler. For eksempel havde de i detaljer fået at vide, hvordan de ville blive slået ihjel. Den slags har vi hørt og oplevet før, men ikke i så udtalt grad, siger Susanne Lamhauge, som stod i spidsen for driften af Nødkrisecenter København og til daglig er leder af Danners Krisecenter

Nødkrisecenteret havde tre primære formål: 
•    Stoppe volden og fjerne kvinden og eventuelle børn fra volden og bringe dem i sikkerhed  
•    Yde krisehåndtering og stabilisere kvinder og børn, der flytter ind  
•    Understøtte kvindens fastholdelse i sin beslutning om at flytte sig væk fra volden 


En anonymiseret fortælling om en af de kvinder, som flyttede ind lyder blandt andet sådan her:

Amira visiteres til Nødkrisecenter København, fordi den kommunale familieafdeling har modtaget underretning om, at Amiras børn udsættes for vold af Amiras mand Murtaza, der er far til børnene. Kommunen fortæller, at de har mistanke om, at Amira udsættes for psykisk vold, men primært ønsker hjælp til at sikre børnene fra den vold, far udsætter dem for. Volden er anmeldt til politiet, og børnene er afhørt i Børnehus København inden ankomst til nødkrisecentret. Børnene fortæller, at far lægger sig i deres senge, hvor han berører dem på brysterne, mellem benene og slikker dem i øret, selvom de ikke vil have det.

Danners anbefalinger på baggrund af driften af Nødkrisecenter København:

  • Der skal være en permanent national beredskabsplan, som sikrer at voldsudsatte kvinder og børn altid kan få specialiseret hjælp i deres eget geografiske område.
  • Krisecentrene skal i højere grad kunne rumme kvinder og deres eventuelle børn med særlige behov, fx kvinder med børn og en psykiatrisk diagnose, kvinder med mere end to børn, kvinder med tolkebehov mv. – også i krisetider.
  • Voldsudsatte kvinder og børn må aldrig overlades alene med en voldsudøver, og derfor skal den opsøgende indsats blandt fx blandt kvinder og børn med stærkt begrænset netværk optrappes i krisesituationer, som den vi gennemgår i perioden med corona-restriktioner.

Fælles for de kvinder, der har boet på nødkrisecentret er, at de alle er blevet forsøgt indlogeret på flere ordinære krisecentre, inden de er blevet indlogeret på nødkrisecentret. Af forskellige årsager var det ikke muligt at finde en ordinær krisecenterplads. Nogle af årsagerne var:

  • kvinden havde flere end to børn

  • alderen på børnene var for høj
  • højt trusselsniveau, som krævede særlig sikkerhed
  • tolkebehov
  • psykisk sårbarhed
  • COVID19-symptomer og dertil karantæne

 


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Danner er en feministisk samfundsaktør, som, for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, blander sig i den offentlige debat. Læs vores nyheder og debat her.
24. august 2020
Fra april til juli drev Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet 'Nødkrisecenter København' i forbindelse med COVID19-nedlukningen. Erfaringsopsamlingen peger på konklusioner og politiske anbefalinger.