Nu kan fagfolk henvise voldsudsatte kvinder til gratis rådgivningsforløb

En læge, kommunal sagsbehandler, politiassistent eller sygeplejerske kan være dén, som spotter, at en kvinde er udsat for vold i hjemmet. Ofte kan fagfolk spille afgørende rolle for, at hun får hjælp - nu kan de henvise hende til nyt rådgivningsstilbud.
16. januar 2019

Omkring 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold i nære relationer, men de opsøger ikke professionel hjælp til at komme ud af volden. Det vil det nye gratis rådgivningstilbud ‘Sig det til nogen’ lave om på. Et tilbud fra tre af landets mest erfarne krisecentre, som fagfolk i social- og sundhedssektoren nu kan henvise til og som kommer samtidig med, at psykisk vold er på vej til at blive strafbart.

Ofte er det fagfolk, der møder de voldsudsatte kvinder og deres pårørende i sammenhænge, hvor kvinderne søger hjælp til andre problemstillinger. Og netop fagfolk kan spille en afgørende rolle for at få kvinderne til at søge hjælp til at komme ud af et forhold med utryghed, frygt, mistrivsel, isolation, kontrol, et ulige magtforhold eller vold. 

Tre steder i landet

Siden 1. oktober 2018 har det været muligt at henvise kvinderne til ‘Sig det til nogen’, hvor kvinder, der er udsat for psykisk vold eller andre former for vold - eller pårørende til disse kvinder - kan få et sammenhængende rådgivningsforløb tre steder i landet. Tre af landets mest erfarne krisecentre – Ringsted Krisecenter, Randers Krisecenter og Danner – står bag initiativet.

- Gennem vores arbejde kan vi se, at mange kvinder venter alt for længe med at opsøge hjælp. Dels er dét at leve i et forhold med kontrol, pres og stærk ubalance forbundet med tabuer. Nogle identificerer sig ikke som udsat for vold, fordi den psykiske vold har fjernet deres fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert. Og mange kvinder tænker, at der sikkert er nogen, der har det værre end dem selv. Budskabet til disse kvinder er, at det aldrig er for sent at søge hjælp og rådgivning hos professionelle – og sat lidt på spidsen: Det er bedre at spørge for tidligt end for sent, siger Lisbeth Jessen, direktør i organisationen Danner, der sammen med Ringsted og Randers krisecentre udbyder rådgivningsforløbene de næste tre år.

Titusindvis søger ikke hjælp

Tal fra Socialstyrelsen viser, at krisecentrene får knap 10.000 henvendelser om året fra folk, der søger voldsfaglig hjælp og rådgivning. Det tal skal holdes op imod VIVE’s kortlægning af omfanget af psykisk vold, som viser, at godt 70.000 eller 4 ud af 100 kvinder bliver udsat for psykisk vold hvert år. Der er altså titusindvis, som trods vold ikke opsøger en voldsfaglig rådgiver. 

- Som noget helt nyt tilbyder vi et sammenhængende rådgivningsforløb til både voldsudsatte kvinder og pårørende. ’Sig det til nogen’ gør det muligt at give livsafklarende samtaler til truede kvinder og ikke mindst rådgivning til pårørende. Vi ved, at volden kan fastlåse kvinden, og der kan være brug for at komme hende til undsætning. Derfor kan pårørende spille en vigtig rolle i det voldsforebyggende arbejde, siger Kirsten Hejnfelt, leder af Ringsted Krisecenter.

- En tidlig rådgivningshjælp har flere fordele. Dels bliver kvinderne ikke så skadet af volden, som vi desværre ofte ser i dag, dels får flere børn en sundere opvækst, dels er det menneskeligt og samfundsøkonomisk langt mere fornuftigt at sætte tidligt ind netop omkring partnervold, når vi nu ved, hvor store konsekvenserne er for de voldsudsatte med angst, sygdom, tabt arbejdsevne, lavt selvværd og selvmordstanker, siger Hanne Rugholm, leder af Randers Krisecenter.

’Sig det til nogen’ har til formål at tilbyde et alternativ til et krisecenterophold og henvender sig til kvinder, der er udsat for alle former for vold, eller deres pårørende. Mange har ikke lyst til eller brug for at flytte på et krisecenter, men kan sagtens have et stort behov for hjælp i den rådvilde situation, de i med kaos i hjemmet, utryghed og usikkerhed om hvorvidt, de er udsat for en eller flere former for vold.  I forbindelse med kriminaliseringen af psykisk vold, der forventes at træde i kraft 1. marts 2019, forventer man en stigning i antallet af henvendelser. 

Kort om ’Sig det til nogen’:

’Sig det til nogen’ har siden 1. oktober 2018 tilbudt sammenhængende rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. 
Allerede fra begyndelsen henvendte mange kvinder og pårørende sig, og mange er i gang med et rådgivningsforløb. 
Rådgivningen foregår i trygge rammer i centrum af København, Ringsted og Randers. Man får oplyst den præcise adresse, når man starter i et forløb.
Rådgivningen udbydes over de næste tre år. Indsatsen er finansieret af støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt midler fra Satspuljen. 

Det er ambitionen, at tilbuddet bliver permanent og landsdækkende, så voldsudsatte kvinder får ret til substantiel rådgivning, selvom de ikke flytter på krisecenter.
Et rådgivningsforløb består som udgangspunkt af op til fem samtaler med en voldsfaglig socialrådgiver, der sammen med kvinden arbejder med en individuel afklaring af hendes livssituation. Derudover tilbydes der også gruppeforløb til kvinder. 
Pårørende vil som udgangspunkt få tilbudt samtaler, hvor de får støtte til selv at blive afklaret, få en forståelse for voldens dynamikker samt værktøjer til at række ud til den kvinde, som de er bekymrede for.
Læs mere på www.sigdettilnogen.dk
 

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.