NY TOOLBOX SKAL STOPPE DE NORMER, DER AVLER VOLD MOD KVINDER

Et samarbejde mellem SOS Børnebyerne, AIDS-fondet og Danner
24. januar 2023

Verden over har næsten hver tredje kvinde været udsat for vold eller seksuelle overgreb mindst én gang i livet. Langt størstedelen bliver begået af deres nuværende eller tidligere partner. 

Hvis vi skal bekæmpe vold mod kvinder, er vi nødt til at kigge på vores normer. De uskrevne regler, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert, eller acceptabelt og uacceptabelt i forskellige situationer. 
  
Nogle normer er positive og kan guide os til, hvordan vi skal opføre os overfor andre. Andre normer er med til at holde nogle nede og andre oppe. Konsekvenserne kan være forskellige former for diskrimination og vold baseret på fx køn eller kønsidentitet. 
  
Sammen med SOS Børnebyerne, AIDS-fondet har Danner derfor lavet en toolbox, som skal styrke fremtidige indsatser for at bekæmpe vold, diskrimination og ulighed i verden ved at arbejde med normer.  

Se toolboxen her

Eva Iversen har skrevet teksten til selve toolboxen og Mette Jeppesen har illustreret

Normkritik og kønsbaseret vold

Toolboxen henvender sig til beslutningstagere, NGO’er og andre, der interesserer sig for at bekæmpe vold og ulighed. Det handler overordnet om normkritik og kønsbaseret vold. Og det består af fire seminarer/spor: 1) vold og kønsnormer, 2) maskulinitet, vold og kønsnormer, 3) LGBTIQ+, vold og kønsnormer, 4) børn, vold og kønsnormer.  
  
Toolboxen ”Changing harmful gender norms and reducing violence – Approaches and methods for civil society organisations engaged in development work” byder på teori, metode, øvelser og praksiseksempler. Projektet er finansieret af Globalt Fokus. 

Se toolboxen her.