Opbakningen til Danner stiger. Læs mere i årsberetningen 2018

Vi bryder tabu om vold mod kvinder i disse år, og derfor er det glædeligt at Danner møder stor opbakning. Læs lederen til Danners årsberetning 2018 her.
3. juni 2019

Af Margit Vildlyng og Lisbeth Jessen, tidl. forkvinde og direktør

Vi bryder tabu om vold mod kvinder i disse år, og derfor er det glædeligt at Danner møder stor opbakning både fra private Danner Venner, fonde, organisationer og aktører, der interesserer sig for vores felt.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at psykisk vold ikke alene er blevet strafbart, det har også rykket noget i den offentlige samtale, at vi nu som samfund har taget aktiv stilling til at gentagen dominans, magt og kontrol over en partner kan straffes. Danner har været meget involveret i kriminaliseringen af psykisk vold - selvom vi på mange måder er en lille organisation, har vi formået at omsætte vores helt unikke viden om vold i nære relationer til reel indflydelse i Folketinget. Det arbejde er kun muligt, fordi vi her i Dannerhuset arbejder tæt sammen – ansatte og frivillige – for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn, og for at forebygge vold mod kvinder i hjemmet.

Der er brug for os. Antallet af voldsudsatte kvinder falder ikke, det stiger, og volden er blevet mere kompleks. Danners videnscenter har dokumenteret, hvordan migrantkvinder er særligt udsatte i voldelige forhold, fordi deres juridiske og økonomiske fundament er svagt, og de møder barrierer, der fastholder dem i parforholdet.

Vold i alle afskygninger mod kvinder skader hele samfundet. Alt for mange går rundt med en tung bagage i psyken, fordi de lever eller har levet med en voldelig partner i årevis. Den psykiske belastning er enorm og kan koste den enkelte kvinde kontakten til både familie, venner og arbejdsmarked. Derfor har vi startet et nyt ambulant og gratis rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder, der ikke har mulighed, lyst eller behov for at flytte på krisecenter, men stadig har stærkt brug for voldsfaglig støtte.

’Sig det til nogen’ hedder tilbuddet, og vi har fået langt flere henvendelser, end vi regnede med i Randers, Ringsted og København. Så længe der er et udækket behov, må vi insistere på, at der oprettes flere tilbud til overlevere af vold i nære relationer. Både udøvere og udsatte skal stabiliseres, så de udsatte oplever et mere sikkert liv.

2018 har på mange måder stået i voldsforebyggelsens tegn – det har både Danner og vores mange kolleger på feltet sikret. Vi bliver stadig klogere på volden og dens skyggevirkninger, og volden finder nye subtile måder at udspille sig på. Derfor er der fortsat brug for Danner som bolværk for kvinder og børn, der bliver udsat for vold i nære relationer.

Uden opbakning udefra kan vores arbejde slet ikke lade sig gøre. Tusind tak til alle, som i 2018 har bidraget til Danners arbejde.

Læs årsberetningen 2018 her


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

28. januar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.