Partnervold i coronaens skygge

5. maj 2021


Af Lisbeth Jessen, direktør i Danner

2020 blev et nyt lavpunkt for vold mod kvinder. Under corona-nedlukningen i foråret erfarede vi i Danner, at den vold som kvinder og børn bliver udsat for, skiftede karakter. Kontrollen og isolationen blev nemlig større og mere indgribende – for nu havde voldsudøveren en ’hjælper’ i form af påbudt hjemmearbejde og hjemmeskoling.

Hans kontrol blev overtaget af samfundet, og på den måde kunne det virke som om, volden var mindre forekommende eller mere legitim inden for hjemmets fire vægge. Imidlertid var det ikke tilfældet. Volden havde blot skiftet karakter.

Hele 2020 var en stor øvelse i omstilling for Danner og alle de organisationer, der hjælper vores svageste og mest udsatte medborgere. Presset på dem har været – og er – enormt.

Nedlukningen har vist, at vi som samfund ikke har tilstrækkelige mekanismer til at beskytte kvinder mod vold i deres eget hjem. Det kunne vi se i Danmark og over hele verden via vores internationale netværk og samarbejdspartnere.

Læs Danners årsberetning 2020

Kampagnesucces med Naboværn og Stop Kvindedrab på sociale medier, brun medsøster får Danners ærespris, udvidelse af Sig det til nogen til 5 byer - og efterspørgslen er stor, psykologhjælp til kvinder på krisecenter, samtykkebaseret voldtægtslovgivning og politiforlig med specialteams til forebyggelse af vold i nære relationer.
Læs Danners årsberetning 2020, og få et tilbageblik på vores politiske arbejde, statistikker, projekter, tiltag, højdepunkter og fakta i det forgangne år.

Med myndigheders og partneres hjælp fik vi stablet Nødkrisecenter København på benene – et midlertidigt krisecenter, hvor det almindelige personale indgik i bemandingen, så kvinder kunne flytte ind akut. Det trækker hårdt på vekslerne, når det almindelige arbejde dertil også kompliceres af nye procedurer og kvindernes ekstra behov for støttesamtaler. Så jeg vil gerne sige 1000 tak til alle, som har båret vores arbejde igennem under coronaen - både frivillige, medarbejdere og partnere.

En kæmpestor tak skal også lyde til alle de virksomheder og private borgere, som har givet os økonomiske donationer. Mange af pengene er gået til ekstra foranstaltninger på grund af corona, herunder at lindre konsekvenserne af coronakrisen for de kvinder og børn, som har søgt Danners hjælp, men også til at beskytte frivillige og ansatte. Uden jeres donationer havde det været vanskeligt at klare denne omstillingsproces.

2020 var dog ikke kun coronabrandslukning. I løbet af året er der sket gode forbedringer i forebyggelsen af kønsbaseret vold og i forståelsen af, at vi som samfund har en vigtig opgave at løfte. Vi har fået et nyt politiforlig, som skal inddrage politiet i bedre opsporing og bekæmpelse af vold i hjemmet, vi har fået en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, og kvinder på krisecentre har nu ret til 10 timers psykologhjælp. Forbedringer vi i Danner er stolte af at have bidraget til, og som vi tager med videre.

Vold i hjemmet må aldrig blive legitim, det må aldrig blive normaliseret. Det arbejder vi for hele døgnet, hele året.

Tak til ministre, politikere, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, som på forskellig vis har hjulpet Danner med at løfte vores livreddende arbejde.


16. december 2020
Hver politikreds får særlige teams, som efterforsker voldtægt, partnervold og forebygger volden. For at sikre tryghed og korrekt sagsbehandling skal flere politifolk uddannes i bedre forståelse af, hvordan en voldsudsat kvinde reagerer og bør afhøres.
1. juli 2020
I løbet af de senere år har billedet været klart: Der er brug for, at Danner udbygger de ambulante tilbud for kvinder, som ikke har mulighed eller brug for at komme på krisecenter, men som er stærkt påvirkede af partnervold.
25. juni 2020
Fra 1. juli 2020 skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter efter servicelovens §109. I Danner kan vi ikke få armene ned over den vigtige forbedring af disse kvinders retsstilling