Rigtig beslutning at åbne nødkrisecenter under corona-nedlukning

Fra april til juli drev Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet 'Nødkrisecenter København' i forbindelse med COVID19-nedlukningen. Erfaringsopsamlingen peger på konklusioner og politiske anbefalinger.
24. august 2020

I de fire måneder, hvor Nødkrisecenter København var åbent, boede i alt 23 kvinder og 27 børn. Driften af nødkrisecenteret har både budt på succeser og udfordringer. I arbejdet har aktørerne også opnået en række nye erkendelser, som hele feltet af kvindekrisecentre og politiske aktører bør kende til i arbejdet med at beskytte voldsudsatte kvinder og børn fremadrettet.

De overordnede konklusioner fra driften af Nødkrisecenter København er, at:

  • det var den rigtige beslutning at oprette særlige nødpladser til voldsudsatte kvinder og børn i Københavnsområdet, hvor behovet var særligt stort
  • kvinderne på nødkrisecentret har været udsat for meget grov vold
  • at kvinderne (og deres børn) på nødkrisecentret har været ekstra sårbare med behov for krisecenterfaglig støtte

På den baggrund har Danner tre overordnede anbefalinger:

  1. Der skal være en permanent national beredskabsplan, som sikrer at voldsudsatte kvinder og børn altid kan få specialiseret hjælp i deres eget geografiske område.
  2. Krisecentrene skal i højere grad kunne rumme kvinder og deres eventuelle børn med særlige behov, fx kvinder med børn og en psykiatrisk diagnose, kvinder med mere end to børn, kvinder med tolkebehov etc. – også i krisetider.
  3. Voldsudsatte kvinder og børn må aldrig overlades alene med en voldsudøver, og derfor skal den opsøgende indsats blandt fx blandt kvinder og børn med stærkt begrænset netværk optrappes i krisesituationer, som den vi har været i

Se erfaringsopsamlingen her.

Hør også Lisbeth Jessen i P1 Morgen om emnet - lyt med 17 minutter og 30 seunder inde i programmet.