Årsstatistik 2018 for krisecentre: rystende læsning

Trods oprettelse af flere krisecenterpladser i 2018, så er presset på krisecentrene ikke faldet. Socialstyrelsens Årsstatistik 2018 er på gaden.
2. oktober 2019

Socialstyrelsens Årsstatistik 2018 for krisecentre er netop udkommet, og det er på mange måder rystende læsning, det mest rystende er, at vi har læst tallene og tendenserne før. 
3063 gange måtte de danske krisecenter-ansatte sige: ”Desværre vi har ikke plads, selvom vi vurderer, at du har brug for et ophold på krisecenter.”

Desværre vi har ikke plads, selvom vi vurderer, at du har brug for et ophold på krisecenter.

Halvdelen af alle henvendelser om en plads på et krisecenter blev med andre ord afvist i 2018. Med en belægningsprocent på 97,2 har krisecentrene i Storkøbenhavn en kedelig rekord – her er presset på krisecenterpladserne nemlig ’stadig’ størst. Også selvom der blev oprettet 96 nye krisecenterpladser i 2018.

Årsstatistikken viser dels, at det akutte behov for krisecenterpladser ikke er mættet. Den viser også at der er behov for at tænke ambulant rådgivning og støtteforanstaltninger som psykologhjælp til kvinder på krisecenter ind i en ny voldshandslingsplan.

Læs Danners bud på en fremtid uden vold mod kvinder og børn her. 

Socialstyrelsens Årsstatistik 2018 i hovedtal (2017 i parantes): 

  • 10.385 henvendelser til landets krisecentre (om rådgivning, hjælp og pladser) – fra kvinder, pårørende og fagfolk (2017: 9976) 
  • 3063 eller 50 % henvendelser om en plads er blevet afvist på grund af pladsmangel (2681/48% i 2017)
  • 72 % af kvinder på landets krisecentre i 2018 kom fra et voldsforhold, der havde varet mere end tre år. (70 % i 2017) 
  • 2.019 kvinder og 1.915 børn blev indskrevet på krisecentre i 2018 (1.687 kvinder, 1.649 børn i 2017)
  • Middelopholdslængden for kvinder på krisecenter var 97 dage i 2018. (2017: 77,5 dage)    
  • Presset på krisecenterpladser er stadig størst i Storkøbenhavn. Belægningsprocent i Region Hovedstaden: 97,2 % - gennemsnitlig belægningsprocent for hele landet 93,2%.

Jo længere tid en kvinde har været udsat for vold, jo længere tid bor hun på krisecenter 

  • Kvinder udsat for vold under et år boede i snit på krisecenter i 59 dage.
  • Kvinder udsat for vold mellem 3 og 4 år boede i snit på krisecenter i 94 dage.
  • Kvinder udsat for vold over 10 år boede i snit på krisecenter i 130 dage. 

Se hele Socialstyrelsens Årsstatistik 2018 her.


Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs mere om, hvad psykisk vold er og få eksempler her.