Årstal for krisecentre

Ved udgangen af 2017 udgiver Socialstyrelsen endelig 2016-tallene for kvindekrisecentre. Tallene afslører, at hjælpen til voldsudsatte kvinder og deres børn er mangelfuld eller ikke eksisterende
20. december 2017

Tallene fra Socialstyrelsens årsstatistik viser, at Danmark har massive problemer med at beskytte voldsudsatte kvinder, det strider mod både Serviceloven og Istanbulkonventionen Desuden har stort set alle, der flytter på krisecenter været udsat for den nedbrydende psykiske vold – endda oftest i flere år.

På baggrund af udvalgte tal fra Socialstyrelsens Årsstatistik 2016, har Danner udarbejdet følgende notat:

  • 61 % af henvendelserne til krisecentrene om en plads blev afvist – 4561 gange svarede krisecentrene således ’nej, desværre, der er ikke plads her’

- Danmark svigter voldsudsatte kvinder. Presset på krisecentrene især i Storkøbenhavn er tårnhøj og har været det i årevis. Det betyder, at vi faktisk ikke kan følge med i hjælpen til voldsudsatte kvinder, der henvender sig. Det er i værste tilfælde livsfarligt, da vi ved, at det farligste tidspunkt for en voldsudsat kvinde er, når hun forsøger at forlade eller forlader voldsudøveren, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

  • 99 % af kvinder, der flytter på krisecenter har været udsat for psykisk vold
  • 44 % de kvinder, der fraflytter et krisecenter oplever PTSD-symptomer

- Den psykiske vold er massiv hos kvinder, der flytter på krisecenter, at det må være et wake up call til alle. Vi skal have stoppet det. Psykisk vold skal være strafbart, idét vi ved at lovgivning er kulturbærende i sig selv. Lovgivningen kan dog ikke stå alene, men disse nye tal viser, at den psykiske vold er den mest fremtrædende voldsform. Fra Danners mangeårige virke ved vi, at psykisk vold er sværest at komme fri af. Det underbygges af at 44% af de kvinder, der fraflytter et krisecenter oplever PTSD-symptomer som fx gentagne, forstyrrende forestillinger om den vold de har været udsat for. Vi må ikke vente længere med at tage hånd om disse kvinders psykiske helbred, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner og fortsætter:

- Det er vigtigt at understrege, at kvinder er langt overrepræsenteret, når vi taler om vold i nære relationer – og det skal vi have fokus på, når vi hjælper og forebygger. Den vold kvinder udsættes for er den farligste, og derfor vil vi gerne fremhæve EU-kommissionens rapport fra sidste måned, hvor Danmark kritisereres skarpt for at udvande forskellene i den vold kvinder og mænd udsættes for, og for i det hele taget at underprioritere en kønsnuanceret tilgang til at afhjælpe vold i nære relationer, siger Lisbeth Jessen.

Øvrige udvalgte tal fra Socialstyrelsens Årsstatistik 2016. (2015-tal i parentes)

  • 7477 henvendelser om ledig plads på krisecenter (7054)
  • Andel af afviste 61% (54). 4561 fik altså svaret ’nej, der er ikke plads’ i 2016
  • Andel af indflyttede 39% (46). 2916 fik altså svaret ’ja der er plads’ i 2016
  • Belægningsprocenten på landets krisecentre var 93% (89)
  • Antal fraflyttede: kvinder 1749, børn: 1643 (hhv 1.770 og 1.943)
  • 86% har været udsat for vold i mere end ét år af deres voksne liv

Socialstyrelsens Årsstatisk 2016 kan downloades via LOKK’s hjemmeside: http://www.lokk.dk/_files/Dokumenter/rapporterogpublikationer/statistikker/rsstatistik2016kvinderogbrnpkrisecenter.pdf  

For yderligere kommentarer: kontakt Henriette Winther, kommunikationsrådgiver, Danner, 30785862