Stor pladsmangel og flere unge kvinder opsøger hjælp hos Danner

Den seneste opgørelse for kvinder, der er fraflyttet Danners krisecenter i 2017 er opgjort. I alt boede 62 kvinder, og 53 børn på krisecenteret, hvor de fik støtte og rådgivning.
26. marts 2018

De nyeste årstal fra Danners Rådgivnings- og Krisecenter bekræfter fortællingen om, at presset på landets krisecentre er vedvarende højt.  Især i Hovedstadsområdet er presset højt, hvor krisecentrenes kapacitet langt fra kan rumme efterspørgslen fra voldsudsatte kvinder og deres børn, der opsøger hjælp og sikkerhed. I februar havde Folketingets ligestillingsudvalg kaldt Børne- og Socialminister Mai Mercado i samråd, hvor ministeren blev bedt om at redegøre for sine overvejelser om at mange voldsramte kvinder afvises på landets krisecentre pga. pladsmangel. På samrådet anerkendte ministeren, at særligt krisecentrene i hovedstadsområdet mangler kapacitet. Danner ser frem til at følge ministerens arbejde for at bekæmpe den manglende kapacitet.

  • I 76 % af henvendelserne om en ledig plads på krisecentret, havde Danner desværre ikke plads i 2017

Det er dybt frustrerende, at der er pladsmangel, når kvinder opsøger os for at få hjælp og sikkerhed. Vi ved, at perioden i forbindelse med et brud fra volden er den farligste for kvinden. Derfor er det afgørende, at kvinden oplever sig imødekommet på krisecentret, når hun efter måske flere forsøg, finder styrken til at bryde med volden. Vi gør vores yderste for at hjælpe kvinden videre, og det lykkes for det meste, men det er ikke altid optimalt, siger Susanne Maria Lamhauge, leder af Danners Krisecenter

 

  • 37 % af kvinderne på Danners krisecenter var i år 2017 mellem 18 og 29 år gamle

Antallet af unge kvinder mellem 18-29 år på Danners krisecenter har været stigende de seneste år, og de seneste tre år har den aldersgruppe været den største, mens gruppen af 30-39-årige er næst-størst.

Når flere unge opsøger hjælp hos os handler det om to ting. På den ene side er de bevidste om deres rettigheder og muligheder for at bryde med et voldeligt forhold. På den anden side kan vi ikke udelukke at antallet af unge kvinder, der udsættes for vold er stigende i Danmark, siger Susanne Maria Lamhauge, leder af Danners krisecenter.

En holdningsundersøgelse foretaget for Ligestillingsministeriet i 2017 blandt 16-24 årige viser, at 33 % af unge kvinder har haft forhold, hvor de har oplevet at deres grænser er blevet psykisk overskredet af deres kæreste. Samtidig viser undersøgelsen at omkring hver tredje ung oplever, at det er svært at sætte grænser i deres kæresteforhold.

 

Øvrige nøgletal fra Danners Rådgivnings- og Krisecenter i 2017 viser blandt andet, at:

  • Danners åbne rådgivning modtog 2035 henvendelser, hvoraf 70 % af henvendelserne var fra en voldsramt kvinde, der søgte vejledning eller en plads på krisecentret

  • Belægningsprocenten på Danners Krisecenter var 99 %

  • Kvinderne der boede på Danners krisecenter er født i 22 forskellige lande

  • Den typiske opholdslængde for en kvinde på Danners krisecenter var 78 dage


20. december 2017
Ved udgangen af 2017 udgiver Socialstyrelsen endelig 2016-tallene for kvindekrisecentre. Tallene afslører, at hjælpen til voldsudsatte kvinder og deres børn er mangelfuld eller ikke eksisterende