Stor udskiftning i personale er krisecentres akilleshæl

Ansatte på krisecentre risikerer udbrændthed og psykisk belastning, når de igen og igen møder voldsudsatte kvinder og børn med barske historier og mange traumer.
28. maj 2017

For at kunne holde til jobbet, er det derfor vigtigt, at de ansatte taler med kolleger og ledere om oplevelserne. Danner uddanner krisecenter-fagfolk i flere lande i Mellemøsten og Nordafrika og har netop fokus på fastholdelse af medarbejdere ved at tage hånd om deres mentale helbred.

Skrevet af Annemette Drue, kommunikationspraktikant i Danner

Når kvinder søger akut ly på et krisecenter, har de ofte oplevelser med sig, som gør særligt indtryk og går langt ind i hjertekulen. Kvinderne får hjælp af fagfolk som psykologer og socialarbejdere, men for dem kan det være svært ikke at tage de voldskomme indtryk med hjem.

”Ansatte og frivillige på krisecentre har en høj risiko for at brænde ud. Det er vigtigt, at de har redskaber og metoder til at støtte hinanden i det daglige, ellers holder de ikke i jobbet. Stor udskiftning i personalet er krisecenterbevægelsens akilleshæl rundet i verden, og det svækker beskyttelsen af kvinders rettigheder og hele kampen for ligestilling,” siger Anna-Maria Mosekilde, der er videns konsulent i Danner.

Rigtig mange, både fagfolk og frivillige, går ind i deres arbejde med liv og sjæl. Arbejdet kan berøre dem dybt, og det kan påvirke dem privat. Derfor underviser Danner personale på krisecentre i fx Tunesien, Marokko og Afghanistan, så de kan få redskaber til at stå stærkt i deres arbejde. De lærer fx at briefe hinanden og derved få talt oplevelser igennem, der er særligt belastende.

LÆS OGSÅ: MELLEMØSTEN OG AFRIKA

Briefing et vigtigt redskab

Der er forskellige tegn på, at en kollega er ved at brænde ud eller om vedkommende er sekundært traumatiseret. Søvnbesvær, stress, opfarenhed og let til tårer er nogle af dem.

Med viden om sekundær traumatisering er det nemmere at få taget hul på problemerne, inden de tårner sig op, og så det ikke bliver set som en svaghed blandt personalet. Det er derfor vigtigt at bruge briefing som et af flere værktøjer. Debriefing kan bruges til at udveksle faglig erfaring og at lytte og støtte hinanden – så personalet deler ansvaret for arbejdet, hvilket har en forebyggende effekt.

”Når vi efteruddanner, ser vi, at de ansattes trivsel forbedres, og derfor bliver der mindre udskiftning i personalet på krisecentrene. Det kommer ikke kun personalet til gode, det kommer også den langsigtede for at hjælpe voldsudsatte kvinder til gode,” forklarer Anna-Maria Mosekilde.

LÆS OGSÅ: ANSATTE STØTTER HINANDEN FOR IKKE AT GÅ NED MED FLAGET

Pas på dig selv

Danner har siden 2012 undervist krisecenterpersonale, bl.a. i sekundær traumatisering og forebyggende metoder. På Tamkin-krisecenteret i Tunesien, har de gode erfaringer med metoderne, og de er meget opmærksomme på, at det er mentalt hårdt at arbejde på krisecenter.

”Jeg plejer at sige til nye ansatte, at de bruger de to første uger på at græde. I fase to gemmer de deres følelser, og i fase tre er der ikke flere tårer,” siger Salva Kennou, der er leder af organisationen AFTURD, der driver krisecenteret Tamkin, som i øvrigt betyder ’empowerment’.

”Ja, begyndelsen er hård, men takket være mine kollegers støtte og hjælp går det fint. For mig er det også vigtigt at have parallelle aktiviteter i fritiden. Jeg handler på markedet og dyrker sport,” fortæller Wafa Aide, der er sygeplejerske på Tamkin.

Anna-Maria Mosekilde uddyber: ”Det er vigtigt, at fagpersonalet passer på sig selv. Man kan ikke passe på andre, hvis man ikke først og fremmest passer på sig selv.

Danner oplever en stor efterspørgsel på de efteruddannelses-kurser, der udbydes for fagfolk på krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika. Ud over ansattes trivsel og undgåelse af sekundær traumatisering, udbydes kurser i krisecentermetoder, dokumentation af vold og fortalervirksomhed samt faglig omsorg og støtte til børn på krisecentre. Formålet med kurserne er kort sagt at:

  • Yde bedre beskyttelse for kvinder og børn udsat for vold
  • Styrke krisecentrene i arbejdet med at forebygge vold
  • Sikre fagligt fundrede rammer for krisecenter-ansatte
  • Styrke krisecenterbevægelsens synlighed og gennemslagskraft

I foråret 2017 lancerer Danner tre undervisningsfilm, som er målrettet socialarbejdere på krisecentre i Mellemøsten og Nordafrika. Du kan se filmene her.

Danners indsats er finansieret af Udenrigsministeriets ’Dansk Arabiske Partnerskabs Program’ (DAPP).

Læs også

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.