Tunesisk lov skal stoppe mænds vold mod kvinder

Sommeren 2017 har måske ikke været så varm i Danmark, men i både Spanien og Tunesien gør nye progressive love det hedt under jorden for mænd, der slår, voldtager og krænker kvinder.
1. august 2017

Tunesiens parlament har den 26. juli 2017 vedtaget en lov for at udrydde vold mod kvinder. Loven blev først omtalt i 2014-forfatningen, som opstod i kølvandet på den folkelige revolution i Tunesien og resten af Mellemøsten, også kaldet det arabiske forår.

- Denne lov er et højdepunkt for tunesiske feminister og deres livslange aktivisme for at sikre ligestilling og ligeværd mellem kønnene, siger Miriem Ben Lamine, projektkoordinator for Danner i Tunesien og uddannet jurist.

Loven omfatter den globale vision i blandt andet FN’s verdensmål om forebygge, beskytte og drage omsorg for kvinder og piger udsat for alle former for fysisk, moralsk, seksuel, økonomiske og politisk vold.

- Loven sætter blandt andet en stopper for det skammelige smuthul, som voldtægtsmænd har haft ved, at de kunne gifte sig med deres voldtægtsoffer, hvis hun var mindreårig. Det er ikke længere muligt, konstaterer Meriem Ben Lamine.

Foregangsland

Tunesien betragtes som foregangsland for kvinderettigheder i den arabiske verden. Danner har da også tidligere i en kronik opfordret den danske regering til at støtte netop de tunesiske kvinderettighedsorganisationer, for at deres aktiviteter og gennemslagskraft kan styrkes og give inspiration til hele regionen.

Diskrimination

Dog skal vi huske, at der også stadig i Tunesien er lang vej til egentlig tryghed, frihed og lighed for kvinder. Der er meget få steder, som voldsudsatte kvinder kan gå hen og få beskyttelse, derfor arbejder Danner sammen med aktører i landet for at oprette flere krisecentre og for at gøre hjælpen på krisecentrene professionel og bæredygtig.  Menneskerettighedsorganisationer påpeger, at kvinder stadig bliver diskrimineret, og omkring halvdelen af tunesiske kvinder siger, de har været udsat for mindst en form for vold i deres liv.

På tørt sted

Den nye lov falder derfor på et tørt sted. Den forventes at træde i kraft næste år og som en af tilhængerne af loven siger, så gør den det, der foregår i private hjem til et statsanliggende, hvor myndighederne er nødt til at beskytte kvinder mod vold.

Fremover er alle forpligtet til at rapportere voldsepisoder, og hvis der er fare for den voldsudsatte, skal rapporteringen foregå med den største diskretion fra myndighederns side.

Som noget nyt bliver også incest indbefattet af kønsrelateret vold, og som sådan gjort til en ulovlig handling.

En dommer har myndigheden til at fjerne voldsudøveren fra den udsattes hjem, hvis det skal til for at beskytte vedkommende.

Endelig er en specialiseret politistyrke uddannet til at bekæmpe kønsbaseret vold, herunder er det nu obligatorisk at registrere alle indberetninger om vold, og de skal videregives til den offentlige anklager.

Læs nyheden her (på engelsk)

Læs også om spansk kur mod kvindedrab og kønsbaseret vold