Vi må stoppe volden tidligere

Kvinder lever med voldelig mand i mere end tre år, før de søger hjælp!
12. september 2018

Mere end tre år - så længe lever hundredevis af kvinder i et voldeligt forhold før de finder hjælp til at komme ud af volden. 59 % eller 995 af de kvinder, som i 2017 boede på et af landets krisecentre kom fra et forhold, hvor manden havde været psykisk, fysisk og/eller seksuelt voldelig i over tre år. 13 % af kvindernes partner har endda udøvet vold i mere end 10 år. I alt blev 1687 kvinder indskrevet på krisecenter sidste år. Det viser Socialstyrelsens Årsstatistik for kvindekrisecentre, som udgives i dag. 
- Det er bekymrende, at en mand kan udøve vold i årevis mod sin kone. Vi har i Danmark alt for længe troet, at vold i parforhold var et privat anliggende. Det er det ikke. Vold skal forebygges af myndigheder og medborgere – også den vold, der udspiller sig bag hjemmets nedrullede gardiner, siger Lisbeth Jessen direktør i Danner.
Nye undersøgelser fra tidligere i år viser, at 38.000 kvinder er udsat for fysisk vold og omkring 70.000 kvinder er udsat for psykisk partnervold – hvert år. Det er et problem, der har kæmpe samfundsøkonomiske konsekvenser. 

- Jeg håber, at politikerne vil afsætte penge på finansloven til at uddanne fagfolk, så de kan spotte volden tidligere og til ambulant hjælp og rådgivning for at nå ud langt tidligere, end vi kan i dag. Der er også behov for forebyggende oplysning i skolen om at undgå sexisme og i stedet leve respektfuldt sammen, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Den 1. oktober lancerer Danner sammen med Ringsted og Randers krisecentre et gratis rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder.  Tilbuddet er for dem, der har brug for hjælp FØR et krisecenter kommer på tale, og tilbuddet er dermed det første af sin art. Tilbuddet er privatfinansieret og bør på sigt forankres offentligt. 
- En tidlig rådgivningshjælp har flere fordele. Dels bliver kvinderne ikke så skadet af volden, som vi desværre ofte ser i dag, dels får flere børn en sundere opvækst, dels er det menneskeligt og samfundsøkonomisk langt mere fornuftigt at sætte tidligt ind netop omkring partnervold, når vi nu ved hvor store konsekvenserne er for de voldsudsatte med angst, sygdom, tabt arbejdsevne, lavt selvværd og selvmordstanker, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.
 

Socialstyrelsens Årsstatistik 2017 i hovedtal: 

  • 59% af kvinder på landets krisecentre i 2017 kom fra et voldsforhold, der havde varet mere end tre år. 13 % kom fra et voldsforhold, der havde varet mere end 10 år.
  • 9976 henvendelser til landets krisecentre (om rådgivning, hjælp og pladser) – fra kvinder, pårørende og fagfolk (et fald på 21 % i fht. 2016, hvor tallet var 12.673) Danner varetog 2035 af disse henvendelser.
  • 1687 kvinder og 1649 børn blev indskrevet på krisecentre i 2017 (1749 kvinder, 1643 børn i 2016)
  • Typer af vold, som kvinderne på krisecenter har været udsat for: Psykisk vold: 97 %, fysisk vold: 83 %, materielle ødelæggelser: 45 %, økonomisk kontrol: 43 %, seksuel vold 26 % ( samme niveau i 2016)
  • Middelopholdslængden for kvinder på Danner var 77,5 dage i 2017. Socialstyrelsen har ikke opregnet dette tal på landsplan.
  • 2681 eller 48 % henvendelser om en plads er blevet afvist (4561/64% i 2016) 

- Igen viser tallene at alt for mange kvinder må gå forgæves, når de spørger om en plads på et krisecenter. Heldigvis er der i år åbnet nye krisecentre i Københavnsområdet, hvor presset er størst. Et vigtigt budskab til kvinder, der tror de har brug for hjælp til at komme ud af at voldeligt forhold er derfor: kontakt dit lokale krisecenter – vi kan hjælpe dig, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

Danner hjælper årligt over 2000 voldsudsatte kvinder med enten et krisecenterophold, hjælp og rådgivning eller efterværnstilbud. Danner står for cirka 15 % de samtaler og rådgivninger, som krisecentrene giver til voldsudsatte kvinder i Danmark. 
 

Se Socialstyrelsens Årsstatistik 2017 her. 


26. marts 2018
Den seneste opgørelse for kvinder, der er fraflyttet Danners krisecenter i 2017 er opgjort. I alt boede 62 kvinder, og 53 børn på krisecenteret, hvor de fik støtte og rådgivning.
11. september 2018
Lige nu diskuterer retsudvalget et lovforslag, der vil gøre det lovligt at have peberspray i hjemmet. Forslaget er uforståeligt, når man bruger argumentet, at det vil skabe tryghed i hjemmet for blandt andre kvinder, der lever med en voldelig partner.