”Vi skal fjerne tabu om vold mod kvinder i Afghanistan”

Når en voldsudsat afghansk kvinde opsøger et krisecenter, kan det være hendes sidste udvej for ikke at miste livet. Krisecentre møder modstand, fordi bekæmpelse af vold mod kvinder ikke er anerkendt i landet, hvor mænds dominans gennemsyrer hele samfundet
14. november 2017

Tekst Annemette Drue, foto Lars Schmidt

Mænds vold mod kvinder og drab på kvinder er et kæmpe problem i Afghanistan, og den mangeårige krig og konflikt i landet har gjort volden i de nære relationer ekstrem. Alligevel skal der rigtig meget til for at en kvinde vælger at forlade sin base i familien og opsøge et krisecenter. Skamfering af ansigtet med syreangreb eller afhugget næse og ører ses alt for ofte. Også børnene lider. De er vidner til uhyrlighederne, og bliver ofte overset uden reel anerkendelse af børns rettigheder.

”Den meget grove, fysiske vold, som kvinderne bliver udsat for af deres familier er ofte helt afgørende for, at de flygter. Et krisecenterophold er forbundet med både tabu, frygt og en meget uvis fremtid – også for deres børn. Derfor kommer kvinderne først, når de frygter at blive slået ihjel,” forklarer Katja Gregers Brock, som er projektleder på Danners Afghanistanprojekt.

Der er en stiltiende accept af at vold er et vilkår for størstedelen af kvinder i Afghanistan. Det er forbundet med stort tabu at være voldsudsat og samtidig møder bekæmpelse af vold mod kvinder stor modstand i samfundet. Hverdagen i Afghanistan viser dog, at der er et stort behov for krisecentrene, og at man ikke kan tie vold ihjel. Af sikkerhedshensyn over for både beboere og ansatte er krisecentrene i Afghanistan derfor nødt til at have hemmelige adresser.

”Vi arbejder for at ændre holdningen i Afghanistan, så det ikke bliver forbundet med æreskrænkelse og tabu at tale om mandens vold og dét at flytte til et krisecenter. For nylig skrev Ministeriet for religiøse anliggender, at det arbejde krisecentrene laver er vigtigt. Det er en ny kurs og en vigtig markering af, at der ikke er en religiøs legitimering af volden,” fortæller Katja Gregers Brock.

Mange voldsudsatte kvinder anmelder ikke deres mand eller familie for vold. Det kan både være svært for hende at bryde tabuet om vold over for en myndighed, ligesom frygten for at politiet vil sende hende tilbage til manden er reel. Og mange ender med selvmord.

”Mere end to ud af tre afghanske kvinder har været udsat for fysisk, psykisk og/eller seksuel vold. Det er ikke blot deres mand, der udøver vold, krænkelser og intimidering. Ofte er det flere familiemedlemmer, der er udøvere. Dermed er Afghanistan et af de lande i verden, hvor vold mod kvinder sker hyppigst,” fortæller Katja Gregers Brock.

Danners særlige viden om at drive krisecenter og om at yde støtte og rådgivning til voldsudsatte kvinder er efterspurgt i mange lande, også Afghanistan. I de seneste seks år har Danner været en central aktør i at uddanne personale på krisecentrene i Afghanistan, så de har de bedste forudsætninger for at give hjælpe og rådgivning til voldsudsatte kvinder.

”Vi ser, at mange af kvinderne bor meget lang tid på krisecentrene. De har nogle store traumer, og det er vanskeligt for dem at genetablere sig i samfundet, både på grund af indre og ydre barrierer. Jeg har mødt nogle, som havde boet på et krisecenter i syv år,” fortæller Katja.

I kraft af dybt rodfæstede kulturelle normer og skikke, er afghanske kvinder og piger på mange måder ikke ligestillede med mænd i samfundet. Derfor er det vanskeligt for en kvinde, at bo alene og forsørge sig selv og sine børn.

”Efter vi har arbejdet i landet i seks år, er kvinderettighedsorganisationerne i Afghanistan begyndt at arbejde sammen, så de står stærkere for at bekæmpe vold mod kvinder. Men det er en vanskelig opgave, fordi de møder så meget modstand. Så der er brug for international opmærksomhed hele tiden,” siger Katja Gregers Brock.

Danner modtager støtte fra Den Danske Ambassade i Kabul og samarbejder med både krisecentre og myndigheder i Afghanistan om at hjælpe voldsofre og forebygge vold mod kvinder. I 2018 bliver Danners arbejde overdraget til en lokal organisation, som får navnet ”Danner Afghanistan.

LÆS OGSÅ: NY KURS FRA AFGHANSK REGERING - voldsdsatte kvinder skal beskyttes


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

14. august 2020
Fredag den 14. august går vi for dem, der forgæves gik efter retfærdighed. Vi går for de ofre der har brug for beskyttelse, men ikke får den nu. Kom og vær med fra kl. 16.00!
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!