Vil du være en del af Danners chatrådgivning i dagtimerne?

Du vil blive en del af et spændende projekt i en organisation, hvor vi gennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke voldsudsatte kvinder og børn.
1. august 2022