Vil du være med til at starte chatrådgivning i Danners Krisecenter?

Du bliver en del af et nyt spændende projekt i et fagligt fællesskab, hvor vi gennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke voldsudsatte kvinder og børn og hinanden.
3. juli 2020

Vi søger nu frivillige kvinder, der vil være med til at opstarte Danners 1:1-chatrådgivning, som skal rådgive voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk, der er i berøring med vold i nære relationer og henvise henvisning til andre rådgivningsmuligheder. Alle i chatrådgivningen forpligter sig til at tage 2-3 vagter om måneden i chatrådgivningens åbningstid (Tirsdage 19-22 og onsdage 9-12).

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave.


Om dig:

Vi søger dig, som har erfaring med at rådgive mennesker i udfordringer, gerne fagpersoner eks. med pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan også søge, hvis du er studerende eller pensioneret inden for områderne. Det er en fordel, hvis du har viden om vold og erfaring med rådgivning og gerne med chatrådgivning. I Danner styrker vi kvinders empowerment, så du skal kunne lytte, udvise varme og overskud samt stille spørgsmål på skrift, som skaber refleksion og giver overblik og handlemuligheder for de mennesker, som du rådgiver.


Faglighed i Danner:

Som frivillig i Danner bliver du sidemandsoplært af erfarne frivillige eller medarbejdere. Vi arbejder med kvalitetssikring af chatrådgivningen og du vil få socialfaglig sparring på konkrete rådgivninger. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbyder vi kompetenceudvikling for frivillige, herunder 5 uddannelsesdage, supervision, fyraftensmøder og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter. Det forventes at du deltager i 2-3 uddannelsesdage inden for dit første år som frivillig og 2-3 uddannelsesdage inden for dit andet år som frivillig. Alle chatrådgivere uddannes d. 4/10 9-15:30, hvor du skal kunne deltage for at kunne starte. Desuden er der uddannelsesdage d. 19/9 og 7/11 2020, som er vigtige for dit frivillige arbejde. 


Mødeaktivitet og tidsforbrug:

Alle i chatrådgivningen forpligter sig til at tage 2-3 vagter om måneden i chatrådgivningens åbningstid (Tirsdage 19-22 og onsdage 9-12).

Ud over at tage dine vagter forventes det, at du har tid og lyst til at bidrage til gruppens samarbejde ved at deltage i supervision og gruppemøderne og tage medansvar i vagtplanlægningen. Chatrådgivningen afholder møde ca. hver anden måned og deltager i supervision 2 gange årligt. I Danner kommunikerer vi via vores intranet, som du forventes at bruge efter en kort introduktion.

Er du interesseret? Så skynd dig at sende en kortfattet ansøgning til os via dette link (hvor du skal trykke på "Kontakt organisation"). Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Chatrådgivning. Ansøgningsfrist d. 6/9 2020. Vi regner med at afholde grupperekrutteringssamtaler i uge 38. 

Vi vil herefter invitere udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler med andre ansøgere 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.