Vold mod kvinder truer den globale sundhed

I dag er det FN’s internationale dag for at stoppe vold mod kvinder. Desværre er der stadig voldsomt brug for denne dag, selv om vi skriver 2016.
25. november 2016
Af Mette Marie Yde, kons. direktør i Danner, Annelie Abildgaard, kommunikationschef i Oxfam IBIS og Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær i Sex & Samfund

Vi ved, at hver tredje kvinde og pige i verden udsættes for fysisk og/eller seksuel partnervold mindst en gang i livet. Vold mod piger og kvinder er den mest udbredte krænkelse af menneskerettighederne, og den største forhindring for at fremme sundhed, økonomisk fremgang i fattige områder og reelt ligeværd mellem kønnene.

For nogen begynder volden i barndommen og fortsætter ind i voksenlivet, ja resten af livet. Hvad betyder det for en piges liv, at hun bliver voldtaget som 13-årig og mor som 14-årig? Hvad betyder det for en piges liv, at hun bliver omskåret under tvang som 10-årig? Hvad betyder det for en piges - eller en drengs - liv, at deres mor lever i angst og depression, fordi faderen er voldelig?

Svarene er på en gang enkle og meget komplicerede: Det betyder selvfølgelig, at disse piger er mærket for livet. Selvom vold kommer til udtryk på forskellige måder verden over – fra Guatemala over Liberia til Danmark, så er de menneskelige konsekvenser de samme: Lavt selvværd, stor sandsynlighed for depression, øget risiko for post-traumatisk stress og selvmord, fysiske skader og mén, sandsynlighed for at udvikle alkoholmisbrug og risiko for at føde børn med lav fødselsvægt.

Danner, Oxfam IBIS og Sex og Samfund arbejder på forskellige måder i Danmark og ude i verden for at stoppe vold mod piger og kvinder, men også for at hjælpe ofrene stærkere videre i livet, når volden er sket.

Vi har brug for hjælp fra mennesker, myndigheder og magthavere. Det er vigtigt at opruste lovgivningsmæssigt, så piger og kvinder har den samme rettighedsmæssige beskyttelse som drenge og mænd over hele verden, men der skal også sættes ind over for voldsudøverne med handling! Enhver voldsudøver sætter gang i laviner af menneskelige problemer, som kan vare mange år for voldsofrene. Voldsudøverne - hvad enten det er en onkel der voldtager sin niece, en kvinde der får sin datter omskåret eller en mand der begår overgreb på sin kone - skal mødes af nul-tolerance og have hjælp til at holde op med at gentage de voldelige handlinger. Oplysning og undervisning i at bryde med voldelige mønstre er vigtige faktorer her – idet voldsudøverne ofte selv har oplevet vold i deres barndom.

Kvinde- og menneskerettighedsorganisationer over hele kloden markerer i dag og 16 dage frem kvinders ret til et liv uden vold. Det sker med forskellige oplysningskampagner, koncerter og events. De 16 dage strækker sig fra FN’s dag for at stoppe vold mod kvinder til FN’s dag for menneskerettigheder, fordi vold mod kvinder er et brud på menneskerettighederne. Vi skal som mennesker ikke blot skubbe på myndigheder og magthavere, men også selv tage et ansvar i vores hverdag for at sige fra over for vold mod kvinder, uanset hvor og hvornår vi møder det. Deltag i #16daysofactivism-aktiviteterne, og vær med i kampen for at stoppe vold mod kvinder, i Danmark og i verden. Det er på høje tid.