Volden skiftede karakter under nedlukningen

I et nyt format udgiver Danner sin årsstatistik, denne gang med tema-analyse om vold mod kvinder og børn under corona. En konklusion er, at selvom den fysiske vold tilsyneladende var mindre, var kvinderne langt mere pressede end normalt.
11. marts 2021

Læs hele Danners Årsstatistik 2020 her (PDF-fil).


Nøgletal Danners åbne rådgivning:

 • Danners åbne rådgivning fik i alt 2.675 henvendelser. Det er cirka 25 pct. flere henvendelser end i 2019
 • 23 pct. af henvendelserne var en forespørgsel om en ledig plads på krisecentret. Af alle henvendelser om ledige pladser blev 85 pct. afvist pga. pladsmangel
 • Den største andel af henvendelserne til Danners åbne rådgivning varede mellem 6-15 minutter (36 pct.). Få samtaler (4 pct.) havde en varighed på over en time
 • Af de henvendelser, der kom til den åbne rådgivning, var 58 pct. fra en voldsudsat kvinde. De næststørste grupper, der henvendte sig, var familiemedlemmer (9 pct.), venner (7 pct.) og fagpersoner (4 pct.)


Nøgletal Danners krisecenter:

 • I løbet af 2020 boede der i alt 56 kvinder og 51 børn på Danners krisecenter. Heraf flyttede i alt 39 kvinder og 39 børn ud af Danner i 2020
 • Middelopholdslængden for kvinderne på Danners krisecenter var 115 dage
 • Kvinderne var i gennemsnit 35 år gamle og deres børn var i gennemsnit 7 år gamle. Det yngste barn var 1 år og den ældste var 16 år
 • I 95 pct. af tilfældene var kvindens voldsudvøver en mand
 • 56 pct. af kvinderne har været udsat for mere end to former for vold


Nøgletal Sig det til nogen:

 • Sig det til nogen fik i alt 287 henvendelser i 2020. Langt størstedelen af henvendelser var fra en voldsudsat kvinde
 • Henvendelserne faldt markant i juni og juli (hhv 18 og 5 henvendelser). Henvendelserne eksploderede i august (40 henvendelser
 • 25 pårørende var i et rådgivningsforløb i Sig det til nogen i 2020. Et rådgivningsforløb for pårørende indeholder typisk mellem 1-3 samtaler
 • 141 kvinder var i et rådgivningsforløb i Sig det til nogen i 2020. Et rådgivningsforløb for kvinder kan både bestå af individuel rådgivning, grupperådgivning og psykologsamtaler
 • I Dannerboligerne boede i alt 10 kvinder og 16 børn i løbet af 2020. En kvinde og hendes børn kan bo i op til fire år i Dannerboligerne
 • Se flere nøgletal i Danners Årsstatistik 2020, samt temaanalyse om vold mod kvinder og børn under corona-pandemien via link nederst


Hans kontrol blev overtaget af samfundet og gjorde den legitim

Under corona-nedlukningen i foråret 2020 erfarede Danner, at den vold, kvinder og børn blev udsat for, skiftede karakter, og at nye voldelige dynamikker opstod.
Det generelle billede på tværs af alle Danners indsatser viste, at kvinderne oplevede en højere grad af kontrol og isolation. Det gjaldt både i de familier, hvor kvinden fortsat levede sammen med voldsudøver og i familier, hvor kvinden havde brudt med voldsudøver, men hvor der var fælles børn. Det skyldes ikke mindst, at den type vold havde rigtig gode vilkår under restriktionerne, som i sig selv havde en kontrollerende funktion og som isolerede familierne fra omverden.


Volden skiftede karakter

I Danners ambulante rådgivning, Sig det til nogen, beskrev nogle af kvinderne volds[1]udøver som ’nemmere at leve sammen med’, fordi den kontrol, som han normalt udøvede, den blev nu indirekte ’udøvet’ af samfundet, og på en måde kunne man få opfattelsen af, at volden var blevet mindre. Imidlertid var det ikke tilfældet. Volden havde blot skiftet karakter.

Den fysiske vold opstår ofte i situationer, hvor voldudøvers magt og kontrol udfordres, fx når kvinden forlader hjemmet, eller hvis han på anden vis ikke kan monitorere hendes adfærd. Under nedlukningen og isolationen opnåede voldsudøver fuld kontrol over kvindens færden, uden selv at skulle gøre noget for det.


Ingen gyldig grund til at forlade hjemmet

Kontrollen blev nu indirekte udøvet af samfundet gennem restriktionerne. Kvinden havde pludselig ikke en legitim grund til at forlade hjemmet, hvilket betød, at de åndehuller, som hun tidligere havde haft, fx i form af at følge børnene i skole, gå på arbejde, tage til tandlægen, besøge en veninde etc., var taget fra hende.

Jeg har en kvinde, der normalt møder op til rådgivningen i fuldt yogaudstyr og med yogamåtten under armen. Det er hendes undskyldning for at komme væk fra hjemmet. Det har ikke være en mulighed under corona og kvinden har derfor ikke kunne komme til samtalerne, siger en rådgiver i Sig det til nogen

For nogle kvinder var den fysiske vold blevet mindre, men kontrollen var til gengæld steget voldsomt. Oveni i det oplevede kvinderne, at den kontrol, der gennem årevis havde oplevedes som et fængsel, pludselig var gjort legitim fra samfundets side.


Blev sværere at række ud efter hjælp

Det gjorde det endnu sværere at række ud efter hjælp, fordi det ikke længere var ’ham’, der udøvede kontrollen (den psykiske vold), men samfundet. Rådgiverne i Sig det til nogen oplevede, at selvom den fysiske vold tilsyneladende var mindre, var kvinderne langt mere pressede end normalt af den kontrol, som de var underlagt.

Læs hele temaanalysen om vold mod kvinder og børn under corona-pandemien i Danners Årsstatistik 2020 for grundige analyser (PDF-fil). Spørgsmål vedr. årsstatistikken kan rettes til senior kommunikationsrådgiver Henriette Winther.

Læs også bilagene til årsstatistikken her (PDF-fil).

I perioden fra d. 6. april 2020 til 15. juli 2020 har Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet drevet Nødkrisecenter København i forbindelse med COVID19- nedlukningen. Læs erfaringsopsamlingen med etablering og drift af nødkrisecentret her (PDF-fil).


Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.