Omfang af vold mod kvinder ikke faldet

Ingen er længere i tvivl om, at det giver god mening socialt og økonomisk at sikre piger og kvinder ligeberettigelse.
18. maj 2016

Women Deliver handler om løsningsmuligheder og innovative indsatser der skal sørge for at verden når i mål i 2030 med de såkaldte Sustainable Developement Goals (SDG). I retorikken kan man dog hurtigt få fornemmelsen af, at vi fortaber os lidt i ”business case” argumentet – at det giver god økonomisk mening og der er return of investment at hente, og at vi ikke har råd til ikke at investere i kvinder.

“Just!”… The word we women use to dis-empower ourselves at home and at work”

Marie Diernisse Langsted, videnskonsulent i Danner blogger fra Women Deliver – Dag 3

I denne morgenens panel dag sad blandt andre Anne-Birgitte Albrectsen – CEO i Plan International, Muhammad Yunus, Anthony Lake – Executive Director  i Unicef og udviklingsminister Kristian Jensen. Diskussionen handler om kvinder som business case. Vi bør se kvinder som deltagere (participants) ikke bare modtagere (beneficiaries). Det gælder entreprenørskab, teknologi og økonomisk empowerment. Vi har ikke råd til ikke at investere i piger. Der er et potentiale på en vækst på 12 billioner (ja, der skal stå billioner!) ifølge en ny McKinsey rapport. Det svarer til 11% af verdens BNP.

Og ja, det er selvfølgelig vigtige pointer. Men rettighedsprincippet bør gå først, og det bliver da også understreget – om end måske ikke lige så højrøstet. Kvinders udviklingsmuligheder og ligeret i verden er en menneskeret!

Læs flere blogs her

Lige nu sidder jeg i lobbyen i Bella Centeret og hviler hjernen inden næste session hos UNWomen går i gang. Det er inspirerende at se de mange forskellige mennesker på tværs af køn og nationaliteter der deltager i konferencen. Ofte ved sådanne arrangementer er der kun to typer mænd – direktørerne og teknikkerne som står for lyd/lys J . Ikke her dog! Og det gør at diskussionerne bliver meget mere diverse og interessante, og man fornemmer at pointer, tiltag og beslutninger kommer langt mere ud. Det er virkelig godt gået af WD – ikke mindst Katja Iversen, som har stået for at få denne konference på benene.

Senere skal jeg blandt andet høre UNWomens session om behovet for en holistisk tilgang til at stoppe vold mod kvinder. Emnet popper op overalt. Vold mod kvinder er den største barriere, og det eneste i verdens udvikling, som desværre har været i konstant status quo. Samtidig med at vi har været succesfulde med at sikre mere og bedre uddannelse til børn og unge, bekæmpe hungersnød og rykke antallet af mennesker der lever under fattigdomsgrænsen, så har antallet af kvinder der dagligt er udsat for vold ikke rykket sig. Et faktum Anne-Birgitte Albrectsen, leder af Plan International, delte i morges under store klapsalver.  Og hvorfor? Måske fordi det ikke har været prioriteret og anerkendt som et globalt problem før nu. Det har de nye SDG-mål gjort op med. Fremtiden må vise om kurven kan knækkes.

Mon ikke jeg også når en tur forbi Talk Town for at høre FN’s formand Mogens Lykketoft.

I aften skal Danner sammen med en masse andre organisationer debattere løsningsmodeller og partnerskaber med en masse andre organisationer på Mini-Folkemødet på slottet i Tivoli. Vores respektfuld kærligheds kampagne trækker forhåbentlig nysgerrige sjæle til en dialog om omfanget af vold mod kvinder og børn. Udviklingsministeren og Kronprinsessen kommer på besøg. Vi sørger for at give masser af respektfuld kærlighed – ikke mindst i form af postkort – til alle besøgende. Kom gerne forbi, det ville være hyggeligt.